Megtartották az Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát

Szerző: | 2021.03.19., 10:13 | Tudomány

(Fotó: Ortutay-központ)

A járványhelyzetre való tekintettel online tartották meg március 18-án az Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a GörögKör (görögkatolikus főiskolai lelkészség) és a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ szervezésében megvalósuló tudományos program kezdetén Marosi István, a Görögkör vezetője szólt a résztvevőkhöz: „A tudomány és a kereszténység nem áll távol egymástól, kiegészíti egymást” – mondta bevezetőjében.

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke folytatva ezt a gondolatot, arról beszélt, hogy ha hívő szemmel tekintünk a világra, jobban kitárul a látóhatár, eltűnnek a tudomány korlátai.

Dr. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntőjében azt kívánta a konferencián induló hallgatóknak, hogy a lelkesedésük, a kíváncsiságuk ne apadjon el, és sok-sok sikerben legyen részük most induló pályafutások során. A konferencia szervezői és zsűritagjai felé pedig reményét fejezte ki, hogy tanúi lesznek az ifjú tehetségek első lépéseinek.

A konferenciát – a korábbi évek hagyományát megtartva – plenáris előadás nyitotta meg. Dr. Janka Ferenc filozófus, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar tanszékvezető főiskolai tanára Hit és tudás című értekezésében az Isten és a hit, Isten és a tudományok kapcsolatokról beszélt.

Ezt követően két munkacsoportban – matematika- és fizikatudományi, valamint társadalomtudományi szekció – hangzottak el a pályamunkák.

A matematika- és fizikatudományi szekció értékelő bizottságát dr. Kucsinka Katalin, a Rákóczi-főiskola Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezetője, Turóci-Sütő Jolán, az UNE UMOTI Fizika és Matematika Tanszékének előadója, Román Erika, a Rákóczi-főiskola Matematika és Informatika Tanszékének tanára alkotta.

A társadalomtudományi szekcióban dr. Berghauer Sándor, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense, dr. Ivancsó István, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológus tanára és dr. Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum szakmai vezetője vett részt.

Idén 10 hallgató jelentkezett a konferenciára. A változatos témaválasztást jelzi előadásaik címe:

Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi kommutatív gyűrűk felett

A görbület meghatározása a rugalmas proton-proton szórásban

Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport

Tudásszintmérés e-tesztek segítségével

A „Határtalanul” program keretében érkező magyarországi általános iskolás diákok és tanáraik kárpátaljai utazásainak vizsgálata

A szenteltvíz felhasználása a népi vallásgyakorlatban Kárpátalja Nagyszőlősi és Beregszászi járásának néhány magyar települése példáján, ill. ezek összefüggése a szentelmény teológiai értelmezésével

Az utazási szokások változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében

A görögkatolikusokra vonatkozó jogrend a saját jogú egyházi tagság szabályozásában a trentó-utáni korban

Milyen lehetőségeket kínál a keleti büntetőjog a latin büntetőjog megújításához?

Grande munus – XIII. Leó pápa és a keresztény kelet

Az előadások meghallgatása után – az előzetes opponálást figyelembe véve – a zsűri az alábbi eredményeket hozta:

A matematika- és fizikatudományi szekcióban Bence Norbert, az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának PhD-hallgatója lett a legjobb, míg a társadalomtudományi csoportban Sereghy Xénia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének PhD-hallgatója ért el első helyezést.

Az elhangzott pályamunkák hamarosan konferencia-kötetben összegyűjtve is megjelennek a GörögKör gondozásában.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This