Nyelvpolitika, nyelvi emberi jogok – nyelvészeti megközelítésben

2010 szeptemberében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont a XVI. Élőnyelvi Konferenciának.

Az 1988-ban indult konferencia-sorozat az első olyan fóruma volt a magyar nyelvtudománynak, ahol az anyaországi és kisebbségi nyelvészek rendszeresen találkozhattak és megoszthatták egymással kutatásaik eredményeit. Mára a sorozat magyar nyelvészet egyik legszínvonalasabb szakmai rendezvényévé nőtte ki magát.

A Hodinka Antal Intézet szervezésében Beregszászon sorra került rangos tudományos tanácskozáson elhangzott előadások lektorált, válogatott és szerkesztett anyagát adja közre a Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban című kiadvány. A kötetben a szerkesztők – Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán és Márku Anita – előszava után összesen 56 tanulmány olvasható. Az öt plenáris előadó (Szépe György, Petteri Laihonen, Tánczos Vilmos, Lanstyák István és Beregszászi Anikó) elemző írását követően a szerkesztők hat tematikai blokkba szervezték a kötet tanulmányait. A publikációk érintik a nyelvpolitika, a nyelv és identitás, a nyelvi emberi jogok, a nyelv és oktatás, a nyelvi mítoszok és ideológiák, valamint a szakterminológiák problematikáját.

Az impozáns, 488 oldalas kötet végén részletes név- és tárgymutató segíti az olvasót. A budapesti Tinta Könyvkiadó és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézetének kiadásában megjelent könyv borítóját Kulin Ágnes kárpátaljai képzőművész egyik munkája díszíti, az egyes tematikus egységek előtt pedig a konferencián készített fotók, pillanatképek engednek betekintést abba, miként zajlott a tanácskozás az egykori beregszászi Törvényház falai között.

HAI