Magyarországi rendőrök ukrajnai misszióban

A magyarországi rendőrök felkészültségükkel számos külhoni misszióban, köztük Ukrajnában is öregbítik testületük hírnevét.

Tavaly év végén Ukrajnában vett részt szakmai látogatáson Pinczésné Kiss Klára ezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) igazgatóhelyettese és Kulcsár Attila őrnagy, a ROKK Képzés-igazgatási Központ polgári válságkezelési alosztály kiemelt főelőadója.

Kijevben és Kramatorszkban tájékozódtak az Ukrajnában, két szervezet fennhatósága alatt külszolgálatot ellátó hét rendőr körülményeiről és feladatairól.

– A 2013 novemberében kialakult orosz–ukrán fegyveres konfliktus hívta életre a nemzetközi missziók ukrajnai jelenlé­tét – indított történeti visszatekintéssel Kulcsár Attila őrnagy. – A következő év márciusában a helyzetre tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ, angol rövidítése OSCE) missziót szervezett, és a tagállamokat felkérte civil megfigyelők delegálására. A Különleges Megfigyelő Misszió (Special Monitoring Mission, SMM) az ország egész területén, a frontvonalon is feladatokat lát el, öt kollégánk ebben a küldetésben vesz részt. Jelenlétükkel a tűzszünet betartatását igyekeznek garantálni, emellett csapatmozgásokat figyelnek, és erről jelentést adnak a megfelelő szervezeteknek. Szolgálatukat a protokoll szerint fegyver nélkül látják el. A biztonsági helyzet miatt eddig nem látogattunk Ukrajnába, ezért kiutazásunk úttörő jellegű és tanulságos volt.

A kétfős magyar küldöttség Kijevben kezdte meg szakmai látogatását, ahol Magyarország ukrajnai nagykövetségén találkoztak Pap László Csaba rendkívüli követtel. Az EBESZ kijevi oktatási központjában betekintést kaptak a missziósok képzési rendszeréről.

Két hét bevezető képzésen esik át valamennyi kiérkező új kolléga, ebben részletes politikai, társadalmi helyzetképet nyernek, továbbá vezetéstechnikai tesztet és stressztréninget is kapnak. A magyar kiválasztási eljárás eredményességét igazolja, hogy mindenki megfelelő alapokkal érkezett az ukrajnai szolgálat ellátására.

A második állomáshelyen, Kramatorszkban találkoztak a kiküldött főtisztek az OSCE SMM magyar tagjaival. Karsai Zoltán alezredes Konsztantyinovkából, Kassai András és Borsodi Zsolt András alezredesek Pokrovszkból érkeztek a találkozóra. Karsai Zoltán alezredes újszerűnek és jövőbe mutatónak ítélte kapott feladatkörét, a drónokkal végzett információszerzés eredményeként az adatok elemzésével foglalkozik. Borsodi Zsolt András és Kassai András alezredesek együtt látnak el szolgálatot a pokrovszki előretolt járőrbázison. Mobil földi megfigyelőállomások segítségével gyűjtenek adatokat a konfliktuszóna vonalán, majd azokat műholdas átjátszással küldik a kijevi központba. A keleti országrészben kíméletlenebbek a feltételek, mint a fővárosban, gyakori a víz- vagy a fűtésszolgáltatás akadozása. A magyar rendőrök– a korábban szerzett missziós tapasztalataik felhasználásával – felkészülten fogadták és fogadják a nehézségeket. A kisebb fórumon részt vevő alezredeseken kívül további három rendőr erősíti a nemzetközi összefogást: Kaposi Ákos alezredes Csernyivciben, Urszán József alezredes Mariupolban, míg Török Péter Endre százados két felállítási helyen, Lembergben lát el szolgálatot.

Speciális, egyszemélyes missziót valósít meg Márton Csaba alezredes Kijevben, ő azonban egy másik szervezet, az EUAM (European Union Advisory Mission) képviseletében dolgozik kint. Egy 16 fős bűnügyi tanácsadó csoport helyettes vezetője, Kijeven kívül két régióban, Harkivban és Lembergben hangolja össze a képzéseket, illetve amennyiben szükséges, tevékenyen is részt vesz vezetési feladatokban.

– Az általános biztonsági helyzet Kijevben megfelelő, ezzel szemben a szakemberek Donyeck megyében változónak ítélik a feltételeket – összegzett Kulcsár őrnagy. – Mindkét misszió vezetése nagy hangsúlyt fektet a résztvevők biztonságára. A magyar kollégák megítélése kiemelkedően jónak mondható, elégedettek a munkavégzésükkel. A személyes találkozások alkalmával láttuk, hogy rendőreink jó problémamegoldó képességükkel alkalmazkodnak a kinti, mostohának nevezhető körülményekhez. A látogatás ideje alatt meggyőződhettünk arról, hogy mindkét misszió nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy az ukrán lakosság nyugalomban és biztonságban élhessen. A nemzetközi jelenlét megismertetésének és elfogadtatásának érdekében szóróanyagokat készítenek, lakossági fórumokat tartanak, ezáltal a külföldi megfigyelők elismertsége folyamatosan nő.

Szilágyi Attila