Az ungvári vártemplom kincsei

Izgalmas régészeti kiállítás látható a Lehoczky Tivadar nevét viselő megyei helytörténeti múzeumban. A járvány és a karantén miatt a megszokottnál kisebb nyilvánosságot kapott tárlat még tavaly nyílt meg az ungvári várban, és a vártemplom romjainak feltárása során előkerült leleteket mutatja be.

A Szent Györgyről elnevezett egykori vártemplomot a történeti munkák elsősorban a nevezetes ungvári unió (1646) helyszíneként, valamint a Drugeth család temetkezési helyeként tartják számon. Maga az épület még a 18. században az enyészeté lett, a romokra föld rakódott, s a 19. században már a görögkatolikus papnevelde gyümölcsfái borították a vár udvarát ott, ahol évszázadokon át Ungvár első temploma állt.

A vártemplom romjainak feltárása az 1970-es évek végén kezdődött, s megszakításokkal közel egy évtizeden át tartott. A várudvarban felszínre került romokból kirajzolódott az 1728-ban tűzvész által elpusztult templom alaprajza. A szakértői vizsgálatok során világossá vált, hogy az épület egyes részei más-más korban épültek. A legrégibb épületelem – a templom hajója – valószínűleg Árpád-kori, s a szentélyt később építették át gótikussá.

Fotó: Orosz Sándor

A következő nagyszabású feltárás 2018–2019-ben zajlott, amikor az ungvári egyetem hallgatói Volodimir Mojzses régész, egyetemi tanár vezetésével ásatásokat végeztek az egykori vártemplom területén. Elsősorban a templomhajót kutatták, valamint sírokat tártak fel.  Az expedíció eredményeként felszínre került számos pénzérme, két szablya, agyagedények, medálok, gyűrűk – az egyik virág ornamentikájú ékszert Esterházy Mária gyűrűjeként azonosították a vár archeológusai –, valamint többféle öltözékelem és ruhadísz. A tárgyi leletek között kisebb számban vannak időszámításunk előttiek is, ám többségük középkori, illetve a kora újkorból származó.

Az újonnan feltárt régészeti leleteket bemutató kiállítás érdekes adalékokkal szolgál a Szent György-templom, s azzal együtt az ungvári vár és a város történetéhez.

H. T.

Kárpátalja.ma