Könyvajánló: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján

Szerző: | 2021.03.15., 10:00 | Könyvajánló, Kultúra

Bagu Balázs: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 2010.

“A szerző az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetét és utóéletét –szűkebb pátriájában, a történelmi Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros megyék területén – évtizedeken keresztül kutatta. Ez a kötet, amelyet most kezünkbe vehetünk, ezen kutatások eredményeinek összefoglalása. Megismerjük a Kárpátalján folyó hadműveleteket, többek között a (hadosztályerejű) Kazinczy-hadtest és Munkács védőinek hadtörténetét, a helyi nemzetőrség szervezését és tevékenységét, mégpedig a kárpátaljai levéltári anyag fölhasználásával, aminek különös jelentőséget ad, hogy Urbán Aladár alapvető munkája (A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán, Bp., 1973) a kárpátaljai megyék iratanyagát nélkülözni volt kénytelen. Bagu Balázs kötetének értékét az is emeli, hogy a szerző eddig föl nem használt iratokat közöl (például az ugocsai alispán jelentését).”

Závodszky Géza

Forrás: kmmi.org.ua

Pin It on Pinterest

Share This