Könyvajánló: “Hívek maradtak bajban, vészben…”

Erdős Kristóf – Szamborovszkyné Nagy Ibolya: “Hívek maradtak bajban, vészben…” – Fejezetek a Kárpátaljai Református Egyház 20. századi történetéből. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2022.

A kötet egyháztörténeti témájú tanulmányaiból kirajzolódik, hogy az 1944-es szovjet megszállás milyen mélyreható változásokat indított el Kárpátalján. A tragikus események sora évtizedeken keresztül rejtve maradt, az ellenségként megbélyegzett embereket a rendszer megfélemlítette, bedarálta, meghurcoltatásukról hallgatniuk kellett. Kettétört életutak, emberi drámák, közösségek megmaradása, Istenhez, hithez és templomhoz való ragaszkodás – ezeket a kérdéseket járják körül a szerzők. Az új államhatalom nem egyszerűen megnehezítette a helyi reformátusok életét, egyenesen fel akarta számolni a vallásgyakorlást és annak kereteit, ateista ideológiájú rendszerébe ugyanis nem tudta, de nem is akarta integrálni azt. Így lettek a hitvalló reformátusok idegen test a szovjet birodalom legnyugatibb csücskében. Megmaradt templomaikban anyanyelvű istentiszteleteikbe és nyelvükbe bezárkózva “hívek maradtak bajban, vészben…”. 

Forrás: libri.hu