Könyvajánló: Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

Kiss Ágnes: Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban (Sajtótörténet). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2020.

“Kárpátalja 12 000 km2 terület a keleti Kárpátok és a Felső-Tisza-vidék között. A honfoglaló magyarok elsőként ezt a tájat pillanthatták meg a hegyekből letekintve, s ezer éven keresztül ez az országrész volt Magyarország északkeleti peremvidéke.
Kárpátalja történelmünk eleven része lett. Munkács híres várában nevelkedett a későbbi „nagyságos vezérlő fejedelem”, II. Rákóczi Ferenc, miközben édesanyja, Zrínyi Ilona a várat védte a császári zsoldosokkal szemben. Ungvár utcáin ment iskolába Bercsényi Miklós fia, Bercsényi László, akinek nevét ma is egy ezred viseli Franciaországban, s Huszt várának falainál születtek meg Kölcsey Ferenc halhatatlan sorai.
Kárpátalja a szülőföldem. Sokszínű, soknyelvű, sokemberségű föld, melynek százezernél több magyarja görcsösen őrizte nemzeti identitását Trianon keserű traumája után is.
Az 1920-as és 1930-as évek csehszlovák fennhatósága alatt élt itt néhány ember, akik arra tették fel az életüket, hogy e vidék lakóinak a kezébe rendszeresen magyar nyelvű újságot adjanak. Egyikük az édesapám volt. Az ő emléküket őrizze ez a munka!”

Forrás: kmmi.org.ua