Könyvajánló: Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”

Ortutay Mária: Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. (Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Nincs nemzete Európának, amely történelmének utolsó évszázada alatt annyi megpróbáltatáson ment volna keresztül, mint a magyarság. A háborús veszteség után rengeteg férfit vittek el szovjet rabszolgamunkára, zártak Gulág-börtönökbe, jogtalanul, az átrajzolt határok mindkét oldaláról.

A kötetben szovjet megtorlást átélt értelmiségiek, Gulágtúlélők, hétköznapi emberek vallanak a kommunista diktatúra által leigázott anyaország és Kárpátalja sorstragédiájáról. Az interjúalanyok, a történetek főszereplőinek egy része anyaországi, másik része kárpátaljai származású magyar és ruszin ember. Ők közösségeik „lámpás emberei”. Életük egy szakasza szülőföldjükhöz, a másik a választott új hazájukhoz kötődik.

Az Ortutay Mária által lejegyzett történetek, vallomások által teljesebb képet kapunk arról, hogy Kárpátalja 1944-es szovjet megszállása milyen tragédiát zúdított a népre. Mindent elvettek tőlük: otthont, vagyont, munkát, a megélhetéshez szükséges életteret, sokan földönfutóvá váltak…

A szerző őszinte elkötelezettséggel, átéléssel, az interjúalanyai iránti érzékenységgel írta ezeket a sorokat. Amit lejegyzett, és az olvasók elé tár, nem fikció, hanem valós életek tükörképei.

Forrás: kmmi.org.ua