Könyvajánló: Társadalomtudományi Tanulmányok

Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., 2021.

A tanulmánykötet első fejezete a 19. századi nemzetiségi kérdés és törvényhozás változó tartalmának magyarországi összefüggéseivel foglalkozik. Az itt található írások olyan kérdéseket vizsgálnak, mint az 1860-as években kidolgozott nemzetiségi törvényjavaslatok és nemzetkoncepciók, az 1868-as nemzetiségi törvény és a multietnikus állam dilemmái, valamint az északkelet-magyar-országi ruszin mozgalom kiegyezés előtti és utáni helyzete. A kiadvány többi fejezetében kárpátaljai tematikájú, történelmi és társadalomtudományi jellegű tanulmányok kerülnek közlésre. A kötetet mindazoknak ajánlják, akik betekintést kívánnak nyerni a Kárpát-medence, különösképpen a mai értelemben vett Kárpátalja új- és jelenkori történetébe, nemzetiségi, felekezeti, társadalom- és oktatáspolitikai viszonyaiba, valamint politikai és gazdasági helyzetébe.

Forrás: kmf.uz.ua