Könyvajánló: Világtalan csillag

Vári Fábián László – Szlavko Szlobodan: Világtalan csillag. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2001.

„… ​a hatvanas évek második felében a kárpátaljai fiatalok önszervező műhelyébe, az ungvári Forrás Stúdióba… Vári Fábián László különös üzenetet hozott magával. Verseket, amelyeket nem a Hidas – Karikás – Zalka „demarkációs vonalon” lehorgonyzott szovjet iskola, vagy a magánolvasmányokból nyert műveltségeszmény inspirált, hanem mintha a Feketehegy, vagy az Avas felől érkező szelek könnyű párájából metszette volna ki hályogkovács módjára a kamaszkéz…

Kötetei csak a kilencvenes évekbe fordulva láthattak napvilágot, felmutatva, mitől fosztotta meg a kárpátaljai magyarságot a Párt által tolerált, szűkrezárt „érdekvédelmi szövetség”. Költészetén átüt az életteremtő erő. Két fogódzója a szerelem és a történelem. Sokan – talán joggal – tartják számon a Széphistóriákat a legszebb magyar szerelmes versek közt. A nagyobb közösség körében közkedveltté elsősorban az ún. „lírai” versek váltak. Vári Fábián László földöntúlivá emeli a halandó szerelmet; egyetemes, az örök nőt megéneklő költészete ugyanakkor katartikus erővel tör az egyetlen szerelem, az otthon, a család felé. A vágy és a vallomás hitelét a felidézett évszázadok pecsételik meg.”

Forrás: moly.hu