Báró Perényi Zsigmond mártírra emlékeztek Beregszászban

Október hatodikán magyarlakta vidékeken tisztelettel adóznak az aradi vértanúk emlékének. A szabadságharc utáni megtorlások egyik legsötétebb fejezete ez a nap, amikor méltatlan körülmények között végezték ki Aradon a tizenhárom magyar honvédtisztet, Pesten pedig az első felelős magyar kormány fejét, gróf Batthyány Lajost. Vidékünk szülötte, báró Perényi Zsigmond ugocsai főispán is az életével fizetett a magyar hazáért. A beregardói születésű méltóságról emlékeztek meg a Perényi Kultúrkúriánál október 6-án a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében.

Perényi Zsigmond a Hétszemélyes Törvényszék elnökeként tevékenykedett a szabadságharc idején.  Perényi Zsigmondot a császári hatóságok a világosi fegyverletétel után fogták el, és október 24-én végezték ki.

Az alkalom kezdetén a megemlékezők együtt énekelték el a Himnuszt.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja ünnepi beszédében megjegyezte, hogy Báró Perényi Zsigmond az a rendkívüli magyar arisztokrata, politikus, gazdasági szakember, aki korántsem forradalmárnak született. Mint mondta, politikai pályafutása, mely a teljes reformkor idejét felöleli, a forradalom és szabadságharc idején csúcsosodott ki. „Az ő főbenjáró bűne egy aláírás volt: 1849 áprilisában a Habsburg-ház trónfosztásának függetlenségi nyilatkozatának elfogadása” – mondta a főkonzul hozzátéve: ezt nem tudta megbocsátani az elnyomó hatalom. „Báró Perényi Zsigmond a legdrágábbal, az életével fizetett hazafias kiállásért” – húzta alá. Kiemelte a mártír emléke ápolásának fontosságát, hiszen ez a „megalkuvás nélküli, feltétlen hűség a hazához” üzenet és példa az utókornak.

Fotó: Kárpátalja.ma

A beregardói református énekkar Fring Erzsébet vezetésével a Beh régen vérezel, szegény magyar című dalt adták elő.

Fotó: Kárpátalja.ma

A történelmi eseményeket a Beregszászi Magyar Líceum diákjai, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum növendékei, Gogola Anna, Karafa Emília, Kocsis Bence, Kocsis Deniel, Nagy Henrietta és Nagy Gábor elevenítették fel.

Fotó: Kárpátalja.ma

Molnár János atya arról beszélt, hogy Isten kegyelme által mire is képes az ember. „Az isteni segítséggel együttműködve az ember a legdrágábbat, az életét is képes feláldozni azokért az értékekért, amelyeket fontosnak tart és nem tud megtagadni” – jelentette ki az atya. A Bibliából Bölcsesség könyvének 3. részét olvasta fel. Beszéde végén az Úri imádságot mondta el a jelenlévőkkel.

Fotó: Kárpátalja.ma

Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszerveztének elnöke beszédében megjegyezte, hogy a báró már nem volt fiatal, amikor kitört a szabadságharc, hiszen 64 éves volt. Kiemelte, hogy nagyra tartották Perényit, ezért is került be a tanácsba, maga Kossuth is felnézett rá. Elmondta báró halálára évente megemlékeznek, akinek példaértékű életéből erőt merítünk napjainkban is. Beszédének zárásaként felhívta a figyelmet arra, hogy a báró életének tükrében mindenkinek el kell azon gondolkodnia, hogy mit tehet a nemzetért.

Fotó: Kárpátalja.ma

A megemlékezés Perényi báró emléktáblájának megkoszorúzásával és a Szózat közös eléneklésével zárult.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma