Emléktáblát avattak Trianon 101. évfordulóján Beregszászban

„Magyar, a múltadat féltve ápold a jelen küzdelmeiben, hogy a jövőd is megmaradjon” – emléktábla-avatással egybekötött megemlékezést tartottak Beregszászban június 4-én. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az eseményt a Beregszászért Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezte meg az Európa-Magyar Ház udvarán.

A Magyar Országgyűlés a 2010-es XLV. törvényben június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A törvény kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Dr. Zubánics László, a KMMI és az UMDSZ elnöke köszöntőbeszédében elmondta, hogy június 4-én „még elevenebben él bennünk a nemzetet sújtó tragikus döntés, de arra is lehetőséget nyújt, hogy tanúságot tegyen a magyarság összetartozása mellett, valamint bemutassa a határokon átívelő kulturális gyökereket, a közös nyelv és nemzeti érzés egységét”. Hangsúlyozta, hogy a szomorú múltra emlékezünk ugyan, de ez az emlékezés az, ami „erősíti a világ magyarságának határokon átívelő összetartozását is”.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

A megemlékezésen Kovács Abigél, a BorzsaVári Együttes szólistája egy tyukodi népdalt adott elő.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Ünnepi beszédében Juhász Gyula Trianon c. versét idézte dr. Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja. A konzul ennek kapcsán elmondta, hogy emlékezni nem csupán szükséges, hanem kell is, ugyanakkor „beszélni is kell arról, hogy 101 évvel ezelőtt mi történt, hiszen ez a tragédia a magyarság történetének egyik legnagyobb tragédiája”, mivel ezek az események a mi életünket is meghatározzák. Kiemelte, hogy határoktól függetlenül a magyarság ma is összetart.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

A Kárpátalja Szövetség nevében dr. Seremet Sándor, a szövetség főtitkára osztotta meg gondolatait. Elmondta, hogy a magyarság egy olyan tragédia után tudott talpra állni, amely után nagyon sok nép nem tudott volna megmaradni. Kifejtette: a szomszédos országokban kialakult körülmények nem kedveztek az elszakított magyarság megmaradásának, de a nemzet az akadályok fölött hidakat épített fel, amelyek a mai napig állnak, és a kapcsolatok épülésével fejlődnek.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Csobolya József, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának tagja kifejtette, hogy a magyarság több tragédiát is elszenvedett. „Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán” – idézte a Szózatot. Elmondta, hogy az emléknap alkalmából fel fognak lobbanni az összetartozás lángjai Kárpát-medence-szerte, Kárpátalján szimbolikusan 20 óra 21 perckor. Csobolya József Kárpátalja című versét is elszavalta.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

A Beregszászért Alapítvány kuratóriuma elnökének, Dalmay Árpádnak a szavait Csobolya József tolmácsolta. Dalmay Árpád a távolból örömét fejezte ki aziránt, hogy egy újabb magyar emléktáblát avatnak fel a Vérke-parti városban.

Az emléktáblát dr. Erdei Péter és Csobolya József leplezték le.

Az esemény a Himnusz közös eléneklésével és koszorúzással ért véget.

Fotó: Kárpátalja.ma/Szabó Kata

Szabó Kata
Kárpátalja.ma