Iskolai megemlékezések március 15-e alkalmából

Március 15-én megemlékezést tartottak a Csongori Általános Iskolában az 1848-1849-es szabadságharc alkalmából.

A Himnusz eléneklése után az iskola énekkara előadta a Kossuth Lajos azt üzente …, és Fel-fel vitézek a csatára … kezdetű dalokat . Ezután verses-zenés műsort adtak elő az iskola tanulói, melyben megemlékeztek a magyar történelem egyik legnagyobb forradalmáról. Ezt a márciust az 1848-as kortársak feljegyzéseiből, cikkeiből, verseiből elevenítették fel. Azoknak a szavaival támasztották fel az eseményeket, akik átélték és történelmi mértékkel mérni tudták, hogy mi történik Magyarországon, s hogyan függtek össze az események az európai forradalmakkal. Újságcikkeket idéztek és a forradalom napjaiban írott versekkel tisztelegtek a magyar nemzet XIX. századbeli forradalmárai előtt. Végezetül elénekelték a Szózatot.

2012. március 14-én a Nagyberegi Kultúrházban tartotta 1848. március 15-ei megemlékezését a KMKSZ nagyberegi alapszervezete, a Nagyberegi nagybereg_3Középiskola és a Nagyberegi Református Líceum. Az ünnepség a magyar Himnusz éneklésével vette kezdetét, majd Szabó György, a Nagyberegi Református Líceum történelemtanára mondott ünnepi beszédet. Beszédében először ismertette az 1848-as magyarországi és kárpátaljai helyzet, majd a szabadságharc jelentőségét, a magyarság egységét és a hazaszeretet hangsúlyozta. A folytatásban a Nagyberegi Középiskola diákjai kalauzoltak el a jelenlévőket a múltba, és felelevenítették  a forradalom emlékezetes pillanatait, versekkel, énekekkel és tánccal. A megemlékezés a Szózat éneklésével ért véget.

2012. március 15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 164. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak a Péterfalvai Református Líceumban is. Az intézmény tanárai, diákjai és alkalmazottai közösen emlékeztek az akkori eseményekre, hősökre.

peterfalva_1Az ünnepi műsor itt is a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a líceum 10. A osztályos tanulói egy történelem óra keretében felelevenítették az akkori eseményeket. Ezt követően a diákok egy verses-zenés összeállítással méltatták a bátor fiatalok tetteit, hirdetve azt, mennyire fontos az emlékezés, illetve, hogy soha nem szabad elfelejteni egy magyarnak sem, milyen hatalmas dolgot tettek ők a hazáért, a népért és így értünk is. A műsor részeként ismert és kevésbé ismert a hazaszeretetről, a szabadságról szóló versek és dalok hangzottak el.

Az ünnepi megemlékezés végén fellépett a líceum Reményzengők nevű kisegyüttese, akik alkalomhoz illő énekeket adott elő.

A műsor összeállításáért és levezetéséért az érdem Nagy Ibolya történelem tanárnőé.

 

Csomai Középiskola

2012. március 15-én a Csomai Középiskola diákjai zenés-verses megemlékezést tartottak az 1848-1849-es szabadságharcról.

A megemlékezés keretén belül felelevenítették az 1848. március 15-én történt eseményeket. A középiskola dramaturgiai csoportja verses összeállítással méltatta az ifjak emlékét. A műsor során fellépett az iskola énekkara, előadásukban  Koncz Zsuzsa, Kormorán feldolgozásokat és népdalokat is hallgathattak a jelenlévők.

Befejezésül a Himnusz elhangzása előtt a résztvevők fejhajtással tisztelegtek a márciusi hősök emléke előtt.

A Viski Kölcsey Ferenc Középiskola tanulói és pedagógusai az idén is együtt ünnepelték nemzeti ünnepünket a nagyközség népével. Az ünnepi műsorra csütörtökön 13 órakor a KMKSZ szervezésében a Viski Református és Római Katolikus Egyház és a Kölcsey Ferenc Középiskola közreműködésével került sor a viski református templom falánál, az 1848-49-es viski honvédek tiszteletére állított kopjafák előtt.visk_1

Az ünnepi műsor jelentős részét az iskola tanulóinak zenés irodalmi összeállítása tette ki, amelyben megelevenedtek a forradalom és szabadságharc fontosabb mozzanatai, hazafias versek és korabeli katonadalok teremtettek ünnepi hangulatot. Czébely Lajos magyartanár ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy március idusa az azonosságtudatunkat erősítő egyik legnagyobb ünnepünk. Miután párhuzamot vont az akkori és a mai európai helyzet között, felolvasta Babits Mihály Eucharistia című versét, melynek ma is időszerű mondanivalója:

„… hogy szellem és ne hús tegyen

magyarrá, s nőjünk az ég felé,

testvér-népek közt, mint a fák,

kiket mennyből táplál a Nap.”

Nagypaládon 2012. március 15-én délelőtt 10 óra 45 perckor a tantestület tagjai a felsorakozó tanulókkal, az állami és a nemzeti zászlót, valamint a falu címerét elöl vive elindultak a templom előtti térre, a Kossuth-szoborhoz. A menethez a falubeliek is szép számmal csatlakoztak. A szobornál a meghívott vendégek várták az ünnepi menetet.

A megemlékezés 11 órakor vette kezdetét. A jelenlevőket Sőtér Géza, a Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola igazgatója üdvözölte, aki oroszlánrészt vállalt az ünnepség megszervezésében.

Az ünnepi megemlékezést jelenlétével megtisztelte Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Szervezetének elnöke, Bíró Vencel, Nagypalád polgármestere, Illés Katalin, a KMKSZ nagypaládi alapszervezetének elnöke, Patkós Sándor nyugalmazott tanár, a KMKSZ nagypaládi alapszervezetének tiszteletbeli elnöke, Mecséry Károly lelkipásztor.

Az ünnepi műsor az állami és nemzeti himnuszok eléneklésével indult. A helybeli középiskola diákjai színvonalas, szívet-lelket melengető zenés irodalmi összeállítással tették mindenki számára emlékezetessé az ünnepet. Megérdemlik a felkészítő tanárok, hogy megemlítsük a nevüket: Székely Gyöngyi, a helybéli középiskola igazgatóhelyettese, Tóth Edit énektanár, Molnár Zoltán szervező-pedagógus.

A diákok szereplését a meghívott vendégek felszólalása követte.

Az ünnepség koszorúzással, a Székely Himnusz és a Szózat eléneklésével fejeződött be.

forrás:kmpsz.uz.ua