Demjén Ferenc: A pénz

Pénz! Pénz! – Kiált fel a szegény.
Pénz! Pénz! – Kiált fel a nagy úr.
Pénz! Pénz! – Kiált a kontinens,
s az egész golyóbis lazul.

E szó hangzik ma mindenütt,
e szó egy ima, fogalom.
Ez előtt hajlik a világ
s legyőzve minden hatalom.

A pénz ma a Mindenható.
A pénz ma erkölcs, becsület.
Nem kell ma semmi, csak a pénz,
a pénz ma lélek, szeretet.

És pénz és pénz és egyre pénz
és nem kell semmi, semmi sem,
mert minden van, ha él a pénz
s a Mindenható nincs jelen.

És egyre hallik a zene,
és egyre csörg és cseng a pénz,
és egyre pusztább a világ,
míg megöli a pénz, a pénz