A “Szent Márton Karitász” szociális és tanulmányi ösztöndíja

A “Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanév I. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák is, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban/gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett)
nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe; kivételt képeznek a papnevelő intézetek.
első diplomás képzésben vesz részt;
szociálisan rászorul a támogatásra;
– az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tanul részképzésen külföldön)

Előnyt jelent, ha:

– eddigi tanulmányi eredményei jók;
– aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek, stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az oldal alján található megfelelő nevű linkre kattintva tölthetnek le az érdeklődők.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ CSATOLNI KELL:

a) azoknak, akik először pályáznak:

– kézzel írott önéletrajzot;
– a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (dodátok);
– a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
– igazolás az egyetemről vagy főiskoláról arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
– igazolást az esetleges tandíjról és ennek összegéről;
– plébánosi ajánlást zárt borítékban;
– egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport-, közösség vezetőjének nyilatkozata az Ön tagságáról
– a Magyar Igazolvány fénymásolatát;
– 1 db. saját címre megcímzett válaszborítékot 2 hr értékű bélyeggel;
– 15 Hrivnya jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat fénymásolatát (befizetés a következő számlára, cirill betűkkel kitöltve):
ZOBF “Karitas Sv. Martina”
r/r 26004018154159
Ukreksimbank m. Uzsgorod
MFO 312226
Kod 25443514
Dobrovilni pozsertvuvánnyá
– az oktatási intézménytől egy igazolást arról, hogy felvételt nyert vagy egy iskolalátogatási igazolást;
– a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2012/2013-as tanév II. szemeszterének eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanul;
– a megfelelően kitöltött 1A táblázatot.

b) akik már pályáztak:

– a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
– igazolás az egyetemről vagy főiskoláról arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
– igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
– plébánosi ajánlást zárt borítékban;
– egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport-, közösség vezetőjének nyilatkozata az Ön tagságáról
– 1 db. saját címre megcímzett válaszborítékot 2 hr értékű bélyeggel;
– a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2012/2013-es tanév II. szemeszterének eredményei láthatóak;
– 15 Hrivnya jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat fénymásolatát (befizetés a következő számlára, cirill betűkkel kitöltve):
ZOBF “Karitas Sv. Martina”
r/r 26004018154159
Ukreksimbank m. Uzsgorod
MFO 312226
Kod 25443514
Dobrovilni pozsertvuvánnyá

– iskolalátogatási igazolást.
– a megfelelően kitöltött 1A táblázatot.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2013. szeptember 13-ig (postára adás határideje): Szent Márton Karitász Alapítvány 90202 Beregovo, A/C 5.

Az ukrán postahivatal kézbesítési szabályzata miatt a borítékot ukránul kérjük megcímezni! Hiányos pályázatokat nem fogadunk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 2500 Hrivnya félévenként. A pályázókat 2013. október 15-ig értesítjük a pályázati eredményükről. A nyertes pályázók nevét az Új Hajtás c. római katolikus lapban és itt, honlapunkon tesszük közzé .

Esetleges kérdéseiket az [email protected] e-mail címre várjuk, illetve 068-069-23-22-es telefonszámon adunk tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő):
Hétfő: 14.00 – 17.00,
Szerda: 14.00 – 17.00,
Péntek: 14.00 – 17.00
Egyéb időszakban a telefonszám hétfőnként 14.00 – 17.00 -ig hívható.

pályázati hírdetés letöltése

pályázati űrlap letöltése

1A táblázat letöltése

Forrás: caritas-transcarpathia.com