Amit az Ady-ösztöndíjról tudni kell

„Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására”

A pályázat célja

Cél pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–12. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanulók számára.

Pályázók köre

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–12. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

a) Javasolt támogatás összege: 100.000,– Ft –nak megfelelő valuta/fő a 2011/2012. tanévre.

b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

c) Az igényelhető támogatás mértéke: 100.000,- Ft-nak megfelelő valuta/fő a 2011/2012. tanévre.

Támogatás folyósításának várható időpontja: 2012. május 15 – 2012. június 30.

Várhatóan támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 23 fő.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2010/2011. tanévben,

b./ megyei, országos vagy nemzetközi versenyen 1-5. helyezést ért el a 2010/2011. tanévben,

c./ a tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű, nagycsaládban él, árva, félárva, a szülő egyedülálló, valamely szülő valóban munkanélküli, szülő tartósan beteg vagy rokkant, illetve olyan családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmény között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

• Pályázati adatlap;

• A pályázó nyilatkozat (2. számú melléklet)

• A 2010/2011. évi év végi bizonyítvány fénymásolata (Kötelezően beküldendő melléklet);

• Amennyiben van, a megyei vagy országos, kárpát-medencei, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum;

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani!

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban kell eljuttatni az alábbi címek valamelyikére:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Beregszász, Kossuth tér 6. 90202 tel.: 00380314124343,

fax: 00380314123462, [email protected], www.genius-ja.uz.ua

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség regionális irodái:

89500 Csap, Béke u. 13.

90300 Nagyszőlős, Iván Frankó u. 1.

89600 Munkács, Kossuth u. 1.

90575 Aknaszlatina, Leningrádi u. 18.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel:

„Ady Endre-ösztöndíj” című pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 6.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

• A pályázó elért tanulmányi, illetve verseny eredményei, tehetsége.

• Szociális rászorultság.

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül

• Amennyiben nem felel a pályázati kiírásnak.

• A pályázat során valótlan adatot közöl.

• Határidőn túl kerül benyújtásra.

• Az adatlap kitöltése hiányos.

• Mellékletek hiányoznak.

A pályázatok támogatásáról a NEFMI delegáltjaiból e célra létrehozott 5 tagú Szakmai Tanács javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül dönt.

A pályázati felhívás teljes szövege, valamint a jelentkezési lap az alábbi linkeken érhető el: www.wekerle.gov.hu, www.genius-ja.uz.ua

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: [email protected]

A “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közleménye