Atlantisz harangoz 2020 – pályázati felhívás

Ex libris-pályázatot hirdet a nemzeti összetartozás évének keretében, a trianoni békediktátum centenáriumán Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület.

A történelmi Magyarországot felosztó és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító első világháborút lezáró béke politikai, gazdasági, jogi, kulturális és lélektani következményei mai napig meghatározzák a magyar nemzet önképét. Habár ekkora veszteségből erőt meríteni komoly próbatétel, a külhoni magyarság megmaradásba vetett hite példaként áll mindannyiunk előtt. Trianon – valamennyi következményével – nemzedékek számára jelentettcselekvő inspirációt a művészetben, biztosított fogódzót a mindennapi életben való helytálláshoz és hozzájárult a nemzeti sorskérdéseinken való töprengéshez. Az elcsatolt területeken létrejöttek azok az intézményrendszerek, kulturális közösségek és a hozzájuk kapcsolódó értékjelképek, amelyek a magyar nemzethez való tartozás megerősítése mellett a saját speciális helyzetükről is maradandó módon adtak számot.

A 2019-ben meghirdetett nagysikerű „Ki látott engem?” – Ady100 ex libris pályázat után Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület „Atlantisz harangoz” címmel – az emlékezés és a dialógus reményében – indítja útjára új pályázatát.

A pályázat témája: párbeszédbe lépni egy-egy határon túlra szakadt (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) faluval, községgel, várossal, természeti tüneménnyel a képzőművészet formanyelvén. Olyan városokkal (például Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa, Szabadka, Beregszász), amelyek nyomot hagynak a magyar művelődéstörténetben, és amelyek felett az elmúlt 100 év sem tűnt le nyomtalanul. Milyen a kortárs Újvidék? És milyen volt a századelőn? Ugyanakkor a zsűri kiemelt figyelemmel kíséri a kisebb falvakat, régiókat, Kányádi Sándor nyomán a „vannak vidékeket” megelevenítő pályaműveket is.

Úgy gondoljuk, az ex libris műfaja alkalmas lehet arra, hogy különböző település-arcokat, település-motívumokat,helyszíneket, város-szimbólumokat jelenítsenek meg, kellő kreativitással, vizuális leleményességgel, technikai megkötések nélkül. Az ex librisek, amellett hogy rögzítik az ex librissel jelölt könyv tulajdonosának nevét, kifejezhetik annak világlátását, jelmondatát, azokat az értékeket, amiket fontosként határoz meg.

A versenyt két kategóriában indítjuk útnak Kárpát-medence szerte.

A kategóriák: 

  • diákok 18 éves korig
  • amatőr és képzett művészek

Minden pályázó maximum három alkotással jelentkezhet, az alkotások mérete ne haladja meg a 15×15 cm-t. A pályázók a művek hátoldalán tüntessék fel a kép adatait (cím, technika, méret) és saját elérhetőségeiket (név, postacím, e-mail cím, diákok esetében továbbá az iskola és a felkészítő neve).

Az ex libriseket Vámospércs Városi Önkormányzat postacímére (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni.

Beküldési határidő: 2020. május 10.

A beérkező munkákból a szervezők kiállítást rendeznek, az ünnepélyes eredményhirdetésre június 4-én kerül sor.

A kategóriák győztesei értékes könyvcsomagban és 25 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek. A díjazottak írásban kapnak értesítést. Az ex libriseket (egy külön lapon a pályázó nevével, életkorával, postacímével és e-mail címével) Vámospércs Városi Önkormányzat postacímére (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni. A borítékra, kérjük, írják rá: „Atlantisz harangoz – Ex libris pályázat”.