Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása

Felhívás egyedi kérelem benyújtására – Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása. Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában támaszkodik a magyarországi nemzetiségekre.

Ennek fényében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja, hogy a Felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2021. költségvetési év során a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb  a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeihez kapcsolódnak, valamint a magyar kis- és középvállalkozások erősítését és a magyar gazdaság élénkítését szolgálják.

Jelen felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek (magyar nemzetiségi közösségek) identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása.

A költségvetési támogatás a 2021. január 1. – 2021. december 31. között megvalósuló tevékenységekre nyújtható.
Az igényelhető támogatás minimális összege: 500 000 forint.
Az igényelhető támogatás maximális összege: 2 000 000 forint
Jelen felhívás keretében egy szervezet egy támogatási igényt nyújthat be.

A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
– a felhívás körébe tartozó települési és területi nemzetiségi önkormányzat;
– az alapító okiratban rögzített alaptevékenységeként nemzetiségi feladatot ellátó, a felhívás körébe tartozó nemzetiségekhez kapcsolódó tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szerv (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
– a létesítő okiratában rögzített cél szerint konkrétan a felhívás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási és hagyományőrző tevékenységet folytató civil szervezet vagy közalapítvány.

A támogatási kérelmek benyújtására a NIR-ben 2021. február 8. hétfő 8:00 órától van lehetőség.
A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. március 12. péntek 23.59
https://bgazrt.hu/felhivas-egyedi-kerelem-benyujtasara-nemzetisegi-celu-beruhazasi-felujitasi-es-karbantartasi-tevekenysegek-2021-evi-koltsegvetesi-tamogatasa/