Ortutay Elemér emlékév

Szerző: | 2016.04.14., 10:34 | Agora

„Hozzátok fordulok, kedves barátaim, hogy majd… 10-20-30 év múlva tegyetek tanúságot, hogy szülőföldünkön, Kárpátalján voltak és éltek férfiak, akiknek fontosabb volt a becsületük, mint hitvány életük. S ezért hitüket, nemzetüket, meggyőződésüket áruba nem bocsátották.”

Dr. Ortutay Elemér

Ebben az évben emlékezünk meg dr. Ortutay Elemér születésének 100. évfordulójáról. Ennek okán a beregszászi Rákóczi-főiskola Görögkatolikus Főiskolai Lelkészsége (GörögKör), illetve a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium gyűjtésbe kezd. Célunk, hogy minél több visszaemlékezést, anekdotát, fényképet, tőle kapott tárgyat, általa dedikált könyvet vagy a dedikációkról készült fényképet összegyűjthessünk Ortutay Elemér atyáról, a hitvalló papról. Egykori híveitől, elsőáldozóitól és mindenkitől, aki kötődik hozzá valamilyen személyes élménnyel, emlékkel.
Ortutay Elemér 1916. június 2-án született Kövesligeten (Drahovo) Ortutay Jenő görögkatolikus pap fiaként. Beregszászban végezte az állami főgimnáziumot. Teológiai tanulmányait Olmützben és Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta.
Ungváron szentelték pappá. Először káplánként szolgált, hitoktatást végzett, és vezette a helyi cserkészcsapatot. 1945-től az Ungvári Papnevelő Intézet teológiatanára lett.
Mivel a kommunista rezsim nyomására sem tagadta meg hitét, 1949-ben 25 évi börtönre ítélték. 1956-ban szabadon engedték ugyan, de papi működése továbbra is tilos volt. Bár a titkosrendőrség folyamatosan szemmel tartotta, otthon folyamatosan elvégezte a görögkatolikus szertartásokat, kiszolgáltatta a szentségeket, végezte a papi teendőket. Közben 18 fiatalt készített fel lelkészi pályára.
A görögkatolikus egyház 1989-es legalizálása után számos egyházközségben végzett szent liturgiát, részese volt a templomok visszavételének is.
1997. január 25-én hunyt el Ungváron.

Kérünk mindenkit, akinek van valamilyen emléke Ortutay Elemérről, esetleg olyan iratoknak, fényképeknek, egyéb dokumentumoknak van birtokában, amelyek kötődnek hozzá, az jelezze felénk a következő elérhetőségek valamelyikén!

E-mail: [email protected]
Telefon: 050/82-55-542, 066/40-82-338, 097/61-28-455

Pin It on Pinterest

Share This