Pályázati felhívás Juhász Ferencnek emléket állító köztéri alkotás megvalósítására

Szerző: | 2016.08.04., 14:28 | Agora

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság

Biatorbágy Város Önkormányzat az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma 105174/133kódszámú pályázatára az alábbi kiírást teszi.

A pályázat célja:

Juhász Ferenc, a biai születésű, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar költő, szerkesztő életművének emléket állító figurális szobor elkészítése.

Biatorbágy Városa a szoborral kapcsolatban az alábbiakat köti ki:

A szobor helyszíne, elhelyezése:

A Biatorbágyi Faluház épületének Baross Gábor utcára nyíló bejáratainak közelében.

A szobor anyaga, mérete

– a szobornak illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltó módon ábrázolnia a XX. század egyik legjelentősebb magyar költőjét, Juhász Ferencet.

– az anyagválasztás bronz, magas színvonalú művészi kivitelben

– figurális alkotás, 1:1 méretben, teljes alakos szobor

– a költőt abban a korában, körülbelül 50 évesen elevenítse meg, amikori arca leginkább él a köztudatban. Juhász Ferenc a XX. század egyik legtöbbet ábrázolt költője volt, tekintete, élete és titkokat-látó szemei, határozott vonásai, egyenessége, gazdag teremtett világa mind-mind megihlették kortársait. A szülőfalujában elhelyezendő, egész alakos szoborral célunk, hogy örök emléket állítva a zseniális alkotónak – Juhász Ferenc hazataláljon Biatorbágyra és mindenki emlékezetében megmaradhasson a műalkotás által felejthetetlen alakja.

A szobor megtervezésére és kivitelezésére Biatorbágy Város Önkormányzata NYÍLT, ANONIM pályázatot ír ki. A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki rendelkezik köztéri referencia alkotással, továbbá vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó dokumentumok:

– a helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve: M=1:5 fehér színű makettről

– LÁTVÁNYTERV legalább 4 nézetből készült fotók, amelyek közül egy nézeten az alkotás főbb méretei egyértelműen feltüntetésre kerülnek ( szoborméret és a műalkotás befoglaló méretei)

– MŰLEÍRÁS, művek anyagának, technikájának pontos leírása

– megvalósítás részletes KÖLTSÉGBECSLÉSE

– LÁTVÁNYTERV 3 KÜL. NÉZETBŐL, A3-as méretben

– A mellékelt helyszínrajzba beillesztett SZOBOR HELYZETE A3-as méretben

A szobor elkészültének végső határideje: 2017. augusztus 20.

A mű létrehozásához rendelkezésre álló összeg:

Bruttó 15.000.000 azaz Tizenötmillió Ft, amely tartalmazza a szoborkompozíció megtervezését, a szobor és talapzatának szakszerű kivitelezését, kihelyezését, anyag- és munkadíját, a szükséges terep előkészítő munkákat, továbbá a fizetendő ÁFÁ-t együttesen.

Díjazás:

1. Az NKA pályázati kiírása szerint három és csakis három pályaművel lehet pályázni, melyből a nyertes pályázóról a Képzőművészet szakmai kollégiuma dönt.

2. Sikeres pályázat esetén a három pályázó közül az NKA által nem támogatott két pályamű alkotója bruttó 200-200.000 Ft pályázati tiszteletdíjban részesül. Az NKA által támogatott pályázat benyújtója elnyeri pályaműve elkészítésének jogát.

3. Amennyiben az NKA egyik pályázatot sem támogatja, mindhárom pályamű alkotóját megilleti ez az összeg. Ebben az esetben az önkormányzat újra tárgyalja a mű megvalósítását. Ugyanakkor az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy 2017. december 31-ig más pályázaton a benyújtott művekkel újra indul.

4. Csökkentett támogatás esetén az önkormányzat újra tárgyalja a támogatás elfogadását.

A pályázat beadási határideje és helye, módja:

A pályaműveket 2016. augusztus 31. (szerda) 10:00-14:00 óráig a Közösségi Házban (2051-Biatorbágy, Fő út 94.) sz. alatt név nélkül kell leadni. A pályaművek beérkezési sorrendben sorszámot kapnak, a sorszám rávezetésre kerül a pályázónak átadott átvételi elismervényre.

Elbírálás:

A névvel ellátott dokumentumok, makettek érvénytelennek minősülnek.

A név nélküli, sorszámozott pályaművekről Illyés Antal szobrászművész szakmai megítélése, valamint a költő családjának véleménye alapján Biatorbágy Város Képviselő-testülete dönt.

Egyéb feltételek:

– A mű megvalósítására csak a pályázat pozitív elbírálását, ill. elkészítésére és
kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötését követően kerülhet sor.

– A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
és emiatt nem ad ki megbízást a megvalósításra. A döntésről az NKA döntése után az önkormányzat írásban értesíti valamennyi pályázót.

– Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet olyan eredeti tervvel, amelyekkel más pályázatokon még nem vett részt.

– Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket Biatorbágy Város Önkormányzata adja ki.

– A pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidő
után érkező pályamunkák nem kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos további információ: Varga László alpolgármestertől kérhető, a 30/516-77-49-as telefonon, vagy a [email protected] e-mail címen.

Csatolt fájl

Pin It on Pinterest

Share This