palyazat 004

Tudományos igényű tanulmányok írása – pályázat

A tanulmány tárgya: Görgei Artúr élete. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dékánja Görgei Artúr tábornok születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet az NKE karainak és minden hazai és határon túli egyetemi (bölcsész, tanár és bármely) kar hallgatói csapata (3 fő) számára tudományos igényű tanulmányok írására. A tanulmány tárgya: Görgei Artúr élete, katonai pályafutása és működése, a személyéhez kötődő hadművészet, vagyis hadsereg vezetési és harcvezetői tevékenysége.

A tanulmány maximálisan 2 ív terjedelmű lehet, a hivatkozásokat http://www.fonsfolyoirat.hu/bibliografia.html szerint fogadjuk el. Kérjük, hogy illusztrációkat csak a szükséges mértékben alkalmazzanak.

A tanulmány megírásának határideje: 2018. május 1.

A kész dolgozatokat a [email protected] címre várjuk.
A tanulmányokat a NKE HHK Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténet tanszék oktatói bírálják el.
Az 5 legjobbnak ítélt pályamunka szerzői részvételi lehetőséget kapnak 2018. május 16-án Görgei és a szabadságharc hadserege című vetélkedőn való részvételre, ahol az NKE HHK katonai vezető szakos honvéd-tisztjelöltjeinek csapatával kell “megharcolniuk”. E megmérettetésen értékes díjak nyerhetők el.

A vetélkedő díjai:
1. díj – 50 000 Ft értékű könyvutalvány
2. díj – 30 000 Ft értékű könyvutalvány
3. díj – 20 000 Ft értékű könyvutalvány
és még további meglepetések.

Ajánlott irodalom:
1.Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Görgey István fordítását átdolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. Budapest, 2004. http://mek.oszk.hu/04700/04739/html/
2. Bona Gábor (szerk.): A szabadságharc katonai története. Budapest, 1998.
3. Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001.
4. Csikány Tamás: A szabadságharc hadművészete. Budapest, 2015.
5. Csikány Tamás, Eötvös Péter, Németh Balázs: A szabadságharc lőfegyverei. Budapest, 2012.
Érdeklődni lehet: Dr. Csikány Tamás ezredesnél ([email protected]) és Németh Balázs egyetem tanársegédnél ([email protected]), illetve a 432-9044-es telefonszámon

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/01/31/palyazati-felhivas