Civil szervezetek Kárpátalján: a Lídia-műhely

A nőnapot magunk mögött hagyva az utóbbi időben talán sokat is beszéltünk vagy hallottunk a nőkről. A költők versbe foglalják, mások énekelnek a női szépségről. Ez az igazi szépség belülről, a tiszta és egészséges lélekből fakad. Mert igen, néha a lelket is gyógyítani kell, a léleknek is szüksége van felüdülésre. Létezik egy közösség, mely Isten igéjével felfegyverkezve próbál segíteni azokon a nőkön, akiknek szüksége van támogatásra. A Lídia-műhelyről beszélgettünk.

A Lídia-műhely 2010-ben látta meg a napvilágot Lídia-kör néven Páll Lászlóné Gál Irénke és Tóthné Balkánszki Mária lelkésznők kezdeményezésére. A célok közt szerepelt a fogyatékkal élő gyermekek felkarolása, a velük való foglalkozás, az anyák lelkigondozása, az alkoholproblémákkal küzdő nők és családjuk segítése, abortuszon átesett nőkkel való foglalkozás, gyülekezeti kiszállások, beszélgetések, tanácsadás, valamint a gyülekezetekben szolgáló nők, hitoktatók, bibliakör-vezetők, diakónusok, segítése. „Női misszióval foglalkozunk. Az a célunk, hogy megkeressünk, megtaláljunk olyan nőket, akik nehézségekkel, lelki problémákkal küzdenek” – mondta Tihor Melinda, a műhely munkatársa. Az alapítók úgy érezték, hogy a lelkésznők vidékünkön speciális helyzetben vannak. Ezért jó lenne, ha néha összeülnének és beszélgetnének, megosztanák tapasztalataikat, gondjaikat, s tanáccsal látnák el egymást. Kezdetben a Beregvidéken szerveztek néhány alkalmat lelkésznők és lelkészfeleségek számára, akik nemcsak egymással, hanem a közösségükben élő nőkkel is törődnek, akik között élnek, és észreveszik a problémákat. Látják, kiknek lehet szüksége segítségre. Ezért 2011-ben a közösség tagjai álmodtak egy nagyot, és egyházkerületi szintre emelték az addig szűk körű alkalmakat, melyekre a gyülekezetek nőtagjait várják szeretettel, találkozási lehetőségeket és közösséget kínálva számukra.
Minden egy döntéssel kezdődött. A Lídia-kör tagjai (lelkészfeleségek és lelkésznők) Isten segítségét kérve úgy döntöttek, hogy az a kis közösség, amely eddig egyházmegyei szinten működött, most megváltoztatja arculatát és kinyitja „ajtóit” újabb testvérek előtt, azaz: egyházkerületi szintre emelik az eddig szűk körű alkalmakat, és mindenki beletartozhat a csoportba, aki valamilyen szolgálatot végez egyházunkban – olvasható a Lídia-műhely oldalán.
Ez történt tehát 2013-ban, s azóta a Lídia-műhely kibővített és kiterjedt formában funkcionál. Hivatalosan az egyházkerülethez tartozik, annak egyik missziós ágát képezi.
Eleinte az egyházmegyétől és az egyházkerülettől is kapott támogatást. A szűkös anyagi háttér miatt azonban a legtöbb munkát önkéntességgel tudják megoldani. A szervezetnek egy alkalmazottja van, Tihor Melinda, aki koordinátorként dolgozik, szervezi a programokat és működteti az irodát. Ugyanakkor a tervekről és célokról az alapító lelkésznőkkel közösen döntenek.
A Lídia-műhely programjait főként a konferenciák és a csendesdélutánok alkotják. Szerveznek kimondottan lelkésznőknek és lelkészfeleségeknek szóló alkalmakat, és olyanokat, melyek mindenkinek, elsősorban nőknek szólnak. A konferenciák alkalmanként egy-egy csoportot, korosztályt szólítanak meg, a legtöbb esetben pedig általánosan mindenkit érintő témákkal foglalkoznak, mint például gyászoló nőkkel, gyermeknevelési problémákkal vagy depresszióval küzdőkkel. „A szervezésnél igyekszünk olyan témákat keresni, melyek sokakat érinthetnek – mondja Tihor Melinda. – Ilyenkor szakembereket hívunk előadóknak, akik biztosan tudnak segíteni, ha másban nem, hát abban, hogy a résztvevők kibeszélhetik a problémáikat.”
Az előadók nem feltétlenül külföldről hívott szakemberek. Inkább a témában jártas személyek érkeznek. A közeljövőben például Amerikából jön egy házaspár, Nancy Cambell és férje, akik előadást tartanak majd. és megosztják tapasztalataikat a családról, gyermeknevelésről, életükről. „Persze, ezt nem tehetjük meg gyakran – mondja Melinda. – Jelen esetben a fornosi gyülekezetbe hívták őket, s tőlük kaptunk egy felajánlást, hogy ha szeretnénk, a Lídia-műhely konferenciáján is szívesen szolgálnak majd. Tudjuk, hogy teljesen más környezetben és helyzetben vannak, de hiszem, hogy ennek ellenére is tudunk tanulni egymástól”.
A Lídia-műhely rendezvényeire leginkább a Beregvidékről érkeznek résztvevők. Ez érthető, hiszen az alkalmak helyszínei Beregszász, Nagybereg, Balazsér, vagyis a járáshoz tartozó falvak. Olykor Ugocsából vagy Ung megyéből is jönnek néhányan.
A nagyobb eseményekkel általában 60-70 főt tudnak megmozgatni. „Az a célunk, hogy még több nőt meg tudjunk szólítani, mert tudjuk, hogy nem csak ennek a 60 embernek van szüksége tanácsadásra, segítségre – nyilatkozta a szervezet munkatársa. – Szeretnénk megtalálni azt a csatornát, amelyen keresztül minél több emberhez elér a felhívás, és motiválni tudjuk őket.”
A konferenciák mellett vannak gyülekezeti kiszállások is. Ez azt jelenti, hogy meghívásra, előzetes egyeztetés alapján a műhely elmegy egy gyülekezetbe, és csendesdélután keretében szervez programot, mely egy bizonyos téma köré épül (házasság, párválasztás, gyermeknevelés, házastársi kapcsolatok stb.).
Harmadikként pedig a kiscsoportos alkalmakat kell megemlítenünk, melyeket a szervezet irodájában tartanak hétfő délelőttönként Beregszászban, s melyre mindenkit szeretettel várnak.
A Lídia-műhely irodájában egy könyvtár is működik azok számára, akik női körök indításához igényelnek könyveket.
A szervezet jövőbeli céljaihoz tartozik, hogy minél kiterjedtebb programokat szervezzen, és minél több emberhez jusson el a részvétel lehetősége.

Gál Adél
Kárpátalja.ma