Civil szervezetek Kárpátalján: a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja

A civil szervezetek között talán a legkisebb számban művészi és irodalmi társulások fordulnak elő.

Ha az irodalmi csoportokat tekintjük, Kárpátalján egyetlen ilyen jellegű szervezet tevékenykedik: a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja. A szövetségnek jelenleg mindössze néhány tagja van. Elnöke Vári Fábián László, a József Attila-díjas kárpátaljai magyar költő, akinek tevékenysége a néprajzi kutatások és műfordítások terén is jelentős. Vele beszélgettem.
A kezdetek
„A Kárpátaljai Írócsoport megalakulásához hosszú út vezetett. Menjünk vissza kicsit az időben – kezdi a beszélgetést Vári Fábián László. Valamikor a Forrás Stúdió működése idején, tehát az 1970-es évek elején két magyar írószövetségi tag volt Kárpátalján: Kovács Vilmos és Balla László. Ők a szovjet és az ukrán írószövetségnek is tagjai voltak. Pályakezdők számára nagyon magas fának tűnt ez akkoriban. Viszont a ’80-as években az ukrán írószövetségbe újabb tagokat vettek fel, köztük Füzesi Magdát és Balla D. Károlyt.
A rendszerváltozás elérkezésekor a határon túliak számára újabb lehetőség nyílt: a Magyar Írószövetség külhoni irodalmárokat is hajlandó volt tagjai sorába fogadni. Az akkori egyesületi törvény értelmében rendes tagokat még nem vehetett fel külországokból, így e pozíciót rendkívüli tagságnak nevezték. Az első hullámban több kárpátaljai író, költő is a Magyar Írószövetség rendkívüli tagja lehetett: Balla D. Károly, Füzesi Magda, Dupka György, Fodor Géza, Zselicki József, Kőszeghy Elemér, Horváth Sándor, Vári Fábián László, és a későbbiekben Tárczy Andor. A helyzet azonban hamar változott, s lehetővé vált a rendes tagság elérése.”
Aztán jött a nagy lépés. Valamikor 1992-ben Balla D. Károly szervezett Ungváron egy őszi könyvfesztivált, és ott fogalmazódott meg az igény, hogy a Magyar Írószövetség kárpátaljai tagjai alakítsanak egy külön csoportot. Hiszen a magyar írószövetségnek is több tagcsoportja működött az országon belül, akkor miért ne működhetne azon túl is. Így jött létre a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja. Első elnöke Balla D. Károly volt, aztán 2003 körül Vári F. Lászlót választották az írócsoport elnökévé. Azóta időről időre megerősítették ebben a tisztségében.
A kárpátaljai írócsoport jelenlegi tagjai között van Tárczy Andor, Dupka György, Fodor Géza, Zselicki József, Füzesi Magda, Lengyel János, Nagy Zoltán Mihály, Penckófer János, Vári F. László, Bartha Gusztáv, Lőrinc P. Gabriella. De tagjai közé kell sorolni azokat is, akik külföldön élnek és alkotnak, noha Kárpátaljai gyökerekkel rendelkeznek. Ide tartozik a jelenleg Sárospatakon élő Finta Éva, és S. Benedek András, akit már csak néhaiként emlegethetünk, s aki annak ellenére, hogy Budapesten élt, teljes szívével kárpátaljainak vallotta magát.
Az írócsoport működése természetesen nem független az anyaországitól. A Kárpátaljai Írócsoportba csak azokat az írókat, költőket veszik fel, akik a Magyar Írószövetségnek is tagjai. Az írószövetségbe pedig azon alkotók jelentkezhetnek, akik legalább két vagy több önálló könyvvel rendelkeznek, és két kolléga, vagyis két írószövetségi tag ajánlja felvételüket.
Új tagok
A csoport újabb alkotókat emelt tagjai sorába: először Lengyel Jánost, az elmúlt héten pedig Lőrinc P. Gabriella és Bartha Gusztáv kérelmét fogadta el a felvételi bizottság.
A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja saját fórumaként 2002 óta működteti az Együtt című folyóiratot. A folyóiratba minőségi alapon kerülhetnek be az írások. Sok fiatal jelentkezik, s a szerkesztők döntik el, hogy alkotásuk érdemes-e publikálásra.
Mint olvasót, és mint irodalomszeretőt érdekelt, hogy van-e irodalmi utánpótlás Kárpátalján. És milyen?
„Természetesen több kezdő író, költő jelentkezik írásokkal – mondja Vári F. László –, akik között nagyon sok említésre méltó alkotó van. Jelenleg ilyen fiatal és kezdő szerző Pógyor Adrián, akinek figyelemre méltó írásai vannak. Nagy fejlődésen ment keresztül, és irodalmi próbálkozásai most értek oda, hogy közölhetők is. Valamint nemrég jelentkezett egy Németországban élő Ungvári származású fiatal hölgy, Németh Anett, aki rendkívül jó verseket ír. Tehát újabb tehetségekkel gazdagodunk. Mert ők azok az új nevek, akiknek az eddigi teljesítménye újabb reményeket kelt bennem. Belőlük lesz valami.”
Minden korszaknak megvan a maga uralkodó témája. És ha már irodalomról beszélgettünk, sok fiatal költő versét vagy prózáját olvastam már, de mégis érdekelt, hogy mi foglalkoztatja a kárpátaljai írókat, költőket úgy általában. Egy költő, aki a kárpátaljai irodalmi élet kiemelkedő egyénisége, mégis átfogóan látja az alkotásokat és azok irányvonalát.
„Ez egyénenként változik. Valakit a szerelem, mást a közösségi gondok érdekelnek. De az egyéni és a közösségi gondokat versbe vagy prózába való összesűrítése a legértékelhetőbb, legeredményesebb próbálkozás. Mert az, hogy az irodalomnak közösségi szerepet kell vállalnia, egyre inkább a területünkön is egyértelművé kezd válni. Az irodalom, a művészet ne csak önmagáért létezzen, hanem beszéljen annak a közösségnek a gondjairól, amelyben megszületik” – mondja Vári Fábián László.
Az írócsoport rendezvényei
Az írócsoport rendezvényei között elsősorban a kultúra napi rendezvényeket és a díjkiosztó ünnepségeket kell megemlíteni. Az Együtt című folyóirat évről évre Együtt Nívódíjjal jutalmazza azokat az irodalmárokat, akik valamilyen irodalmi műfajban jeleskedtek. Ezen kívül folyóirat- és könyvbemutatókat tartanak, író-olvasó találkozókat szerveznek Kárpátalja-szerte. A csoport tagjai már többször ellátogattak a munkácsi tanítóképző magyar csoportjaiba, a Beregszászi Magyar Gimnáziumba, a Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskolába, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumba és a péterfalvi, valamint a nagyberegi líceumokba. Ezek a rendezvények az írócsoport neve alatt futnak. Egyrészt egyszerű író-olvasó találkozók, másrészt pedig alkalomhoz kötött rendezvények. Fontosak, mert a középiskolai tantervben csak egy kis rész foglalkozik a kortárs, és ezen belül a határon túli irodalommal. Az találkozók közelebb hozzák a diákokhoz az irodalmat, az írókat, a költőket. A személyes találkozás pedig mindennél többet jelent.
A kárpátaljai írócsoport más határon túli egyesületekkel is együttműködik. Pár évvel ezelőtt volt egy nagyobb volumenű közös rendezvénysorozat, az Irodalmi Karaván, melyet a Magyar Írószövetség szervezett. Az Irodalmi Karaván által a határon túli írók, költők egy-egy régiót képviselve ellátogathattak egy másik vidékre, ahol megismerhették a kortárs irodalmat és annak művelőit.
„A Magyar Írószövetség által szervezett rendezvények, ülések fontosak és irányadóak, de a magyar írótársadalommal való kapcsolattartás arra is ösztönöz bennünket, hogy a színvonalra is figyeljünk oda. A Magyar Írószövetség összetart minket” – zárja beszélgetésünket Vári F. László.
Gál Adél
Kárpátalja.ma