Civil szervezetek Kárpátalján: Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

Az egyéni érdekek háttérbe szorításával a közösséget, a vallások közötti párbeszédet szolgálja és szorgalmazza az ungvári székhelyű Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület.

Egész Kárpátaljára kiterjedő tevékenysége leginkább a keresztény értékrendet valló csoportok és közösségek megsegítésével jellemezhető, illetve ide tartozik az önkéntesség megismertetése és terjesztése a fiatalok körében. Nehéz kérdés, hogy mi módon lehet a fiatalokat bevonni valamilyen közösségi érdekeket szolgáló programba. Az egyesület megtalálta ennek módját. Évről évre egyre több önkéntest tud megmozgatni a projektek lebonyolítása során. A Megyesi László elnöklete alatt működő szervezet tevékenységéről és terveiről Váradi Natália, az egyesület munkatársa adott információkat.
A Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület 2009 augusztusában alakult, státuszát tekintve jogi személy. Néhány kárpátaljai animátor kezdeményezésére jött létre, akik szervezeti formában szerették volna folytatni korábban elkezdett tevékenységüket. „Sokat gondolkodtunk, hogy milyen nevet adjunk az alakuló szervezetünknek – mondta Váradi Natália, az egyesület munkatársa. Mindenképp szerettük volna, ha már a név is mutatja a céljainkat, és egyben utal is azokra. Mivel a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében tevékenykedünk, melynek védőszentje Szent Márton, így őt választottuk patrónusunknak.”
A szervezet célja a keresztény életeszmény megvalósítása, a hit egyéni elmélyítése és közösségi megélése, valamint az evangéliumi szellemiség továbbadása. A feladatok közé tartozik továbbá a szolgáló szeretet gyakorlatának kibontakoztatása, a szegények, betegek és nélkülözők megsegítése.
Az egyesület tevékenysége szerteágazó: közösségépítés, evangelizáció, pályaorientációs képzések, kulturális és szabadidős programok, valamint külföldi és belföldi zarándoklatok szervezése. Nagy hangsúlyt fektet a fiatalokkal való munkára.
A Szent Márton Egyesületnek több olyan programja és rendezvénye van, melyek az évek során már hagyománnyá váltak. A legnépszerűbbek közzé tartozik a korláthelmeci szabadtéri keresztút, az egyházmegyei ifjúsági találkozó, a gitáros tábor, valamint a nagyböjti és az adventi ifjúsági lelkigyakorlatok. Minden alkalommal nagyszámú közönséget tud megmozgatni. Nemcsak fiataloknak, hanem idősebbeknek is szervez képzéseket, ahol mélyebb önismeretre tehetnek szert, alkalmazva a Gordon-módszereket a stratégiai gondolkodás elsajátítására, a konfliktuskezelés irányítására. Az egyesület programjainak célközönsége főként az egyházmegye fiatalsága, de szívesen fogad más érdeklődőket is. Erre jó példaként szolgálnak az önkéntes csoportok. A szervezet pár évvel ezelőtt az önkéntességet kezdte népszerűsíteni a fiatalok körében egy pályázatnak köszönhetően. A 2011 tavaszán indult Önkéntesség határok nélkül című projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A projekt keretében a fiatalok amellett, hogy megismerkedtek az önkéntes munka lényegével, egy pályaorientációs képzésen is részt vehettek. Míg Magyarországon és más országokban az önkéntesség egyre népszerűbb, addig nálunk még gyerekcipőben jár. Erős motiváció, és mindenekelőtt jó példa kell ahhoz, hogy be tudják vonni a fiatalokat vagy akár az idősebb korosztályt a szereteten és odaadáson alapuló önkéntesen végzett munkába. A toborzás során kárpátaljai magyar oktatási, nevelési intézményeket kerestek fel az egyesület munkatársai. A fiatalokkal való találkozókon bemutatták az egyesületet, annak tevékenységei területeit, beszéltek céljaikról, terveikről.
A fentiekben szó esett a pályaorientációs képzésekről. Hogy mit is rejt e program? A pályaorientációs képzéseken a résztvevők műhelymunka keretében egy-egy szakmával ismerkedhetnek meg és kipróbálhatják, hogy nekik az hogyan is megy. Néhány ezek közül: a fenntartható fejlődés, a Gordon-módszerek, önismeret, írott és elektronikus média. A „hétköznapi” szakmákba is bepillantást nyerhetnek, vagyis megtanulhatak kenyeret dagasztani és sütni, valamint önállóan összeállított menüt készíteni. „Már a projekt indításakor meglepő volt, hogy milyen sokan jelentkeztek a csoportokba – mondja Váradi Natália. Akkor három városban indítottuk el az önkénteskedést: Beregszászon, Munkácson és Ungváron. Jelenleg Munkácson és Beregszászon működnek önkéntes csoportjaink, de vannak kezdeményezések más településeken is. A jövőben szeretnénk konkrét célcsoportokhoz elvinni az önkéntes munkát.”
A szervezet feladatai közé tartozik az együttműködés az egyházmegye területén működő keresztény csoportokkal, szervezetekkel és intézményekkel. Idehaza együttműködése van a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyével, a Szent István Líceummal, a Szent Márton Karitásszal. Az egyesületnek emellett volt már közös programja a GISZ-szel és a Hálóval is, valamint önkéntesei segítettek már a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete programjainak lebonyolításában is. Továbbá a külföldön élő magyar közösségekkel való kapcsolat tartása is fontos. A magyarországi Inspi-Ráció Egyesülettel már hosszú évekre vezethető vissza a szervezet együttműködése és a jó baráti kapcsolat. Sokat köszönhet nekik. A munkatársak dolgoztak már együtt a szegedi Talentum Alapítvánnyal is. A vásárosnaményi Kárpátokért Egyesülettel az Önkéntesség határok nélkül c. projektben valósult meg együttműködés.
A Szent Márton Egyesület a jövőben is folytatni szeretné az eddigi tevékenységeket és a hagyományos programokat. A közeljövőben pedig egy újabb lépést szeretnének tenni az önkéntesség terén, mely a 2014-es év fő célja.
Gál Adél
Kárpátalja.ma