Civil szervezetek Kárpátalján: Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

„Emerson azt mondja, hogy a könyvtár egy varázsszoba, ahol az emberiség legjobb szellemei várakoznak, de ahhoz, hogy megszólalhassanak, a mi szavunkra van szükség. Ki kell nyitnunk a könyvet, és akkor megszólalnak” – Jorge Luis Borges.

Kultúránk megőrzésének egyik alappillére a szó, mely a könyveket alkotja, és ezáltal az olvasó világát is. A könyvtáros dolga, hogy őrizze azokat a kincseket, amelyektől az emberek valóban meggazdagodhatnak. Ahhoz, hogy kultúránkat megtartsuk és gyarapítsuk a jövő nemzedékeinek, szükség van olyan emberekre, akik ápolják és megőrzik azt. Ilyen emberek a könyvtárosok is, akik még az összeomlás szélén álló kis hazánkban is megpróbálják a valódi értékekre terelni figyelmünket.

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete Beregszászban jött létre. A célja egyrészt az, hogy a Kárpátalján dolgozó magyar könyvtárosokat összefogja és közösségbe szervezze, hogy egymást segítve és támogatva tudjanak érvényesülni, másrészt pedig az, hogy értéket közvetítsen a kárpátaljai magyarságnak, növelve az olvasás szeretetét.

Az egyesület munkájáról, tevékenységéről annak elnökével, Varga Évával beszélgettem.

A szervezet megalakításának ötlete 1992-ben merült fel az akkori könyvtárosokban azzal a céllal, hogy a magyar könyvtárosoknak legyen érdekvédelmi egyesülete. Alapítói Lőrinc Lívia, Weinrauch Katalin és Svéd Vera voltak. Mivel tevékenységük egyre szélesebb körű lett, ezért 1994-ben hivatalosan is bejegyezték az egyesületet, melynek székhelye ma is Beregszászban található.

A szervezet tagjai a kárpátaljai közkönyvtárban dolgozó magyar könyvtárosok, azonban a huszti és volóci járási ukrán könyvtárosok is érdeklődőek, és szívesen vállalnak szerepet az egyesület életében.

„Fő célunk, hogy a kárpátaljai magyar könyvtárügyet előbbre vigyük a kárpátaljai és az anyaországi kapcsolatokat is bevonva” – vallotta Varga Éva.

A szervezet tevékenységei között szerepel a különböző szakmai fórumokon való részvétel, mely során megismerkedhetnek, tapasztalatot cserélhetnek, ötleteket oszthatnak meg egymással a könyvtári dolgozók, és nem utolsó sorban új ismeretekkel gazdagodhatnak szakterületükön.
A Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően a tagok részt vesznek különböző magyarországi szakmai tanácskozásokon. Itthon a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció nemzeti kisebbségi témájú rendezvényeinek állandó résztvevői.

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete részt vesz állománygyarapítási programokban is. A Márai-programnak és a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett gyarapítási programoknak köszönhetően rengeteg értékes és hasznos magyar nyelvű könyvvel gazdagodnak Kárpátalja könyvtárai.

Varga Éva tapasztalatai szerint a szórványban élő és dolgozó könyvtárosok nagy érdeklődést mutatnak a szervezet munkája iránt, ezért az egyesület célul tűzte ki, hogy az ott élő magyar könyvtárosokat minél szélesebb körben vonják be tevékenységükbe.

A szervezet vezetői bíznak abban, hogy a jövőben folytatódnak és gyarapodnak a kárpátaljai magyar könyvtárosok összefogásáért, valamint az anyanyelvi olvasás népszerűsítéséért szervezett programok, és remélik, hogy ezzel támogatják és segítik a kárpátaljai magyarság megmaradását.

Molnár Krisztina
Kárpátalja.ma