Civil szervezetek Kárpátalján: Pro Arte-Munkács

A kárpátaljai művészvilág tagjai – festők, szobrászok és más területen alkotók – egyre több fórumon mutatják be munkáikat. Művészeti egyesületekből sincs hiány térségünkben, gondoljunk csak a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságára, a fiatal alkotókat tömörítő ArtTisza Művészeti Egyesületre, vagy a nemrég megalakult Pro Arte-Munkács civil szervezetre. Jelen írásunkban ez utóbbit szeretnénk bemutatni olvasóinknak.
A Pro Arte-Munkács tagjai a művészetért, a nemzeti identitás megőrzéséért, a helyi magyarság megmaradásáért dolgoznak, alkotnak, kiállításokat és szobrásztáborokat szerveznek. A civil szervezet 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy Kárpátalja építészeti örökségét megőrizze, és tovább gazdagítsa alkotásokkal. Tagjai azon fáradoznak, hogy jelenlétükkel bizonyítsák, részesei az egyetemes magyar kultúrának. „A mai nehéz időkben jeleket állítunk jelenlétünknek” – mondta Matl Péter szobrászművész, a szervezet elnöke.
A művészeti egyesület alapító tagjai között a jelenlegi elnök mellett Bartos József festőművész neve is szerepel. A szervezet tagjai munkácsi ipar- és képzőművészek, építészek.
Megalakulásától kezdve e rövid idő alatt a Pro Arte-Munkács két rendezvényt bonyolított. Ezek egyike 2014. október 3. és 12. között megszervezett I. Kárpátaljai Kőszobrász Tábor volt, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával sikerült megvalósítani. A beregszászi járási Borzsován egy hétig négy szobrászművész faragta a környező települések legendáihoz kapcsolódó alkotásokat, melyeket a tábor végén avattak fel. Az alkotótábor Matl Péter ötlete alapján jött létre, akinek nem ez volt az első ilyen kezdeményezése. Ugyanis a 2000-es évek elején a munkácsi polgármesteri hivatal támogatásával három alkalommal is szervezett hasonló tábort, művészeti szimpóziumot, amelynek eredményeként Munkács városa három év alatt 28 köztéri szoborral gazdagodott, míg Aknaszlatinán – hasonló keretek között – hét magyar szent szobrát faragták meg a részt vevő művészek. A Pro Arte-Munkács megalakulása után átvette ezt a munkát, így az alkotótáborok már rendszeresen jönnek létre a szervezet égisze alatt.
A Pro Arte másik nagyobb rendezvénysorozata Horváth Anna beregszászi keramikus és iparművész, kárpátaljai képzőművész síremlékének felújítása céljából történt. Kerámia domborműveivel díszített műkő síremléke már nagyon rossz állapotba került, ezért egykori tanítványai közül Matl Péter munkácsi szobrászművész, valamint Klucsik Ferenc sírköves magánvállalkozó vállalták, hogy gránitból elkészítik a síremléket. Matl Péter pedig ugyancsak gránitból faragta ki a Horváth Anna és szülei sírján látható, szétmálló félben lévő domborműveinek pontos mását. A munkálatok költségeit saját művek, illetve kárpátaljai képzőművészek alkotásainak felajánlásával és árverésével kívánták előteremteni. Ennek keretében a Pro Arte együttműködve a helyi civil szervezetekkel, valamint a magyarországi külképviseletekkel több jótékonysági kiállítást és árverést szervezett. Az így befolyt összegekből némi kiegészítéssel sikerült felújítani a síremléket.
A Pro Atre-Munkács tovább folytatja munkáját. Tervei között szerepel a kárpátaljai kőszobrász tábor folytatása, illetve további kiállítások szervezése.

Gál Adél
Kárpátalja.ma