Civil szervezetek Kárpátalján: Pro Cultura Subcarpathica

 

A félszázadik civil szervezetnél járunk. Sorozatunkban igyekszünk bemutatni a Kárpátalján tevékenykedő egyesületeket, azok tevékenységét, projektjeit, terveit, kapcsolatrendszerét. Az alább bemutatott civil szervezet rövid idő alatt széles körben ismertette meg magát a szűkebb és tágabb közönséggel szerte Kárpátalján, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy az anyaország területén is. Tevékenysége szerteágazó. Táborok, fesztiválok, színházi évadok, koncertek stb. – mind az éves tevékenységének része. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezetről beszélünk.
A Pro Cultura Subcarpathica 2011 áprilisában alakult, ám már több száz kulturális rendezvény lebonyolításában szerepet vállalt.
Kudlotyák Krisztina igazgató elmondta, hogy a szervezet célja kezdetben az volt, hogy egy kulturális teret hozzon létre itt, Beregszászban. Ma már ez annyiban módosult, hogy nemcsak Beregszászra koncentrálunk, hanem egész Kárpátaljára visszük ki rendezvényeinket. Mert látjuk, hogy Kárpátalja különböző megyéiben más és más a mentalitás. Ennek megfelelően helyezzük ki rendezvényeinket a különböző helyszínekre, hogy az ottani magyarságot és közösséget erősítsük.
A Pro Cultura Subcarpathica feladata, hogy a kultúra (és annak minden szegmense) által továbbépítse, erősítse, fejlessze a kárpátaljai magyar közösséget. A szervezet olyan civil képződmény, amely a konzervatív értékekre épül, de emellett nem zárkózik el a kultúra modern és posztmodern értelmezésétől, a szubkultúráktól, a kortárs kezdeményezésektől sem. Feladata, hogy elérhetővé tegye a kultúrát közösségünk minden tagja számára, illetve felvállalja a kárpátaljai magyarság hagyományainak, kultúrájának, világlátásának közvetítését a Kárpát-medencében.

Programok széles körben
Rendezvényein a szervezet a közös magyar kulturális értékek megőrzésére és ápolására törekszik. Így több művészeti ágazat értékeinek közvetítését tűzte ki célul. Tevékenysége során szorosan együttműködik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, mely intézmény tárlatok, koncertek, előadások, képzések stb. helyszínét is biztosítja. Emellett még számos kárpátaljai és magyarországi szervezettel működik együtt, melyeket felsorolni is hosszú lenne.
A szervezet célközönségét nem lehet konkrét keretek közé foglalni. A rendezvények széles tematikája szinte minden korosztályt megszólít. A játszóházak és kézműves programok a legkisebbeknek szólnak, míg a képzések, előadások a felnőtteknek, a fesztiválok pedig szinte mindenkit vonzanak. Területileg egész Kárpátaljáról érkeznek résztvevők az egyes rendezvényekre azok nagyságától függően.

Fesztiválok
A Pro Cultura Subcarpathica programjainak célközönségét egész Kárpátaljáról toborozza. Jó példa erre az a néhány nagy volumenű fesztivál, melyet helyi társszervezőkkel megyénk különböző területein szervez az egykori Ung vármegyétől egészen Ugocsáig és Máramarosig. A legkorábbi a KurucFeszt elnevezésű hagyományőrző fesztivál, mely 2012-ben indult, s melynek állandó helyszíne Tiszapéterfalva. Az esemény hagyományőrző jellegénél fogva minden évben a jól ismert Turul-ünnepség időpontjához igazodik, s a kuruc hagyományokra épít. A fesztiválon teret kapnak Kárpátalja népzenész és néptáncos csoportjai, a helyi értéket őrző mesterek és kézműves szakemberek. Időrendben haladva 2013-ban szervezték meg először a Bethlen-nap elnevezésű fesztivált Huszton. Értelemszerűen Bethlen Gábor fejedelem kultuszához kapcsolódva hagyományőrző jellege is van a fesztiválnak. Programját a helyi néptánccsoportok előadása gazdagítja, valamint a hagyományos mesterségeket és kézművességeket bemutató sátrak között szórakozhatnak az érdeklődők. 2014-ben szervezték meg először a Dobó-napokat Császlócon Dobó István emlékére.A fesztiválon az Ung-vidéki népzenei és népművészeti csoportok mutatkoztak be a színpadon. Szintén új keletű rendezvény a Komjáthy Benedek bibliafordító emlékére szervezett KOMBI (Komjáthy Benedek Ifjúsági Nap) Királyházán, mely esemény az előzőekhez hasonló tematikával, egyházi és helyi jellegzetességekkel gazdagodva biztosít kikapcsolódást a fesztiválozni vágyóknak. A rendezvénynek előzménye is volt. 2013-ban ugyanitt a Komjáthy-nap keretében emléktáblát avattak és konferenciát szerveztek azzal a céllal, hogy ez a helyszín egy kulturális zarándokhellyé váljék.
Szintén hagyományőrző jellegű rendezvények a minden évben megszervezett szüreti és farsangi bálok, a zászlóbontás felelevenítése. 2014-ben pedig konferenciával egybekötött ünnepséget tartott a Pro Cultura Subcarpathica a Tripartitum („Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve”) megírásának 500 éves évfordulója alkalmából Verbőcön.
A Pro Cultura Subcarpathica a fesztiválok szervezésekor minden alkalommal egy-egy helyi, vagy a rendezvény tematikájában érdekelt civil szervezettel működik együtt.

Tájház és múzeum
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által fenntartott Nagyberegi tájház programjait szintén a szervezet biztosítja. A Pro Cultura Subcarpathica célja, hogy az intézmény élő tájházként működjön. Noha Kárpátalján több hasonló intézménnyel találkozunk, a Nagyberegi tájház az egyetlen, mely a berendezett helyiségek mellett foglalkoztatóteremmel is rendelkezik. Célja pedig az, hogy tevékenységével példát mutasson a többi intézménynek, hiszen csak a közös munkával, a fiatalok bevonásával lehet leginkább megismertetni és közel hozni értékeinket. A tájház több mint két éve szervez heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat a fiatalok számára. Programjai között a szövés, fonás, sütés, tojásfestés, horgolás és egyéb hagyományos kézműves mesterségek találhatók meg. Az alkalmak tematikája nagyrészt a néphagyományban fellelhető ünnepek köré, így a farsang, húsvét, pünkösd idejéhez igazodik. A tájház előre meghirdetett programjaira egyre több a jelentkező. Nemcsak a vidék fiataljait vonzza, hanem Kárpátalja különböző iskoláiból is érkeznek csoportok, hogy belekóstoljanak a hagyományos életmódba, kézművességbe, és megismerjék a tájházat, eszközeit és berendezéseit.
Szintén a főiskola bázisán működik a Polónyi Katalin Kiállítóterem, mely Kárpátalja egyetlen textilmúzeuma. A múzeumot az adományozójáról, Polónyi Katalinról nevezték el, aki 2011-ben mintegy száz darab textíliát ajánlott fel a főiskola számára. Ezt követően az intézmény tovább gyarapította a gyűjteményt. Mára mintegy háromszáz textília és a szövés-fonás különböző kellékei találhatók meg, melyek legfőképpen a Beregvidéket reprezentálják. A szőttesek és a különböző technikával készített varrottasok igazi értéktárat képeznek területünkön. A múzeum munkálatait és vezetését a Pro Cultura Subcarpathica munkatársai végzik.

Zenei és irodalmi rendezvények
Zenei rendezvények terén sem szűkölködik a szervezet. Hagyományszerűen évente rendez adventi komolyzenei koncertet, melynek bevételét minden alkalommal jótékonysági célra ajánlja fel. Emellett az év során különböző könnyűzenei és klasszikus zenei koncerteket kínál a zenekedvelőknek, mint például Kállay-Saunders András, Kaláka, Both Miklós előadásait és egyéb koncerteket. A repertoárból a magyar kultúra napjának méltatása sem marad ki, melyen a helyi színészek és előadók lépnek fel.
Az irodalomnak teret adva a szervezet éves programjának szerves része a verskommandó, vagy a teaházak, és egyéb könyvbemutatók, különös tekintettel a kárpátaljai írók és költők műveire. 2014-ben a Pro Cultura Subcarpathica első alkalommal szervezett nagy közös szavalást Radnóti Miklós születésének 105. évfordulója alkalmából. De ide sorolhatjuk a képzőművészet terén tett szolgálatot is. A Pro Cultura Subcarpathica már működésének kezdetén többek között azt a célt tűzte ki maga elé, hogy teret enged a képzőművészeknek, s kiállítással segíti és népszerűsíti a fiatal tehetségek munkáját. Ennek megfelelően negyedévente szervez egy-egy kiállítást, melyen leggyakrabban vidékünk képzőművészei mutatkoznak be.

Fodó Sándor Kulturális Központ
A szervezet idén, 2015-ben költözött át a Fodó-központba. A központot a névadójának születésnapján, azaz február 26-án avatták fel. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének harmadik szintjén található épületrészt az intézmény alakította ki, ám a Pro Cultura Subcarpathica feladata, hogy üzemeltesse és megtöltse azt élettel. A szervezet igazgatója, Kudlotyák Krisztina már a megnyitón elmondta, hogy a szervezet arra törekszik majd, hogy az átadott épületrészt a pezsgő élet, kulturális hullámzás jellemezze, s reméli, hogy a központ a magyar közösség épülését, fejlődését fogja szolgálni. A központnak közösségi térként kell működnie – fogalmazta meg az elnök asszony. A megnyitó óta az élet beindult. A szervezet munkatársai heti rendszerességgel angol klubot, havonta egy alkalommal pedig ruhacsere-akciót, jogsegélyt, játékesteket, irodalmi délutánokat és egyéb alkalmakat szerveznek.

Kárpátalja.ma
A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet működteti a Kárpátalja.ma hírportált. Az oldal célja a Kárpátaljára és Ukrajnára vonatkozó, és a magyarságot érintő hírek szemlézése és szerkesztése. Az oldal eleinte csak szemlézéssel indult, később a munkatársak számának bővülésével egyre több saját anyagot tudott közölni. Az elmúlt három év alatt a kezdeti néhány száz olvasó több ezerre gyarapodott. Olvasóinak száma ma meghaladja a heti tízezres számot is. A honlap nagy figyelmet fordít a közéleti és gazdasági, valamint a helyi kulturális hírekre, illetve a Kárpát-medence és a nagyvilág eseményeire is. Arra törekszünk, hogy a Kárpátalja.ma ne csak egy hírportál legyen, hanem magazinként is működjön – mondta el Kudlotyák Krisztina. – Természetesen nagyon fontos, hogy mindenkihez idejében kerüljenek el a friss hírek, de emellett a honlap magazin jellege identitáserősítő funkcióval is rendelkezik. Szeretnénk a kárpátaljai olvasókban azt a tudatot erősíteni, hogy itt lehet élni, és jó itt élni.
A Pro Cultura Subcarpathica jövőbeli tervei közé tartozik, hogy az eddig elkezdett rendezvényeit megtartsa és tovább folytassa. Jelenleg a Forrás Galériával indul egy újabb együttműködés. A közös munka által egy vándorkiállítás lebonyolítását vállalja a szervezet. Valamint a Magyar Művészeti Akadémia idei, kárpátaljai kihelyezett képzésének megszervezésére szintén a szervezetet kérték fel.
A sokoldalúság, a gazdag tematika és a kreatív szervezés – mind-mind a szervezetet jellemzik. Mindebből a kárpátaljai közönség is részesül. S pont ez a Pro Cultura Subcarpathica célja.

Gál Adél
Kárpátalja.ma