Civil szervezetek Kárpátalján: Sylvester János Alapítvány

Kárpátalján egyre nagyobb méreteket ölt az elvándorlás, főleg a fiatalok körében. A jobb élet reményében sokan döntenek úgy, hogy külföldön próbálnak szerencsét, a szülők között pedig egyre népszerűbb, hogy gyermekeiket magyarországi iskolákba íratják.
A Sylvester János Jótékonysági Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a magyar nemzeti kisebbség megmaradását szülőföldjén. Az egyesület vezetői úgy gondolják, hogy az itt élők megmaradásához segíteni kell a kárpátaljai fiatal közösségeket, erősíteni nemzeti önérzetüket.
A szervezetről annak egyik alapítója, Lacz Csilla mondta el a legfontosabb tudnivalókat.
Az alapítvány 2011-ben alakult Beregszászban, nevét a humanista tudósról, bibliafordítóról, Sylvester Jánosról, vagy kevéssé ismert nevén Erdősi Sylvester Jánosról kapta, akit a magyar esszéirodalom megteremtőjének is tartanak.
A szervezet alapító tagjai: Taraközi Ferenc, Lacz Csilla, Barna Szvetlána, Krémer István és Komáromi Erika. Jelenlegi elnöke Barna Szvetlána.
Az alapítvány fő feladatának tartja a Kárpátalján élő közösségek segítését, programok szervezését, a kisvállalkozásokkal való együttműködést, valamint kommunikációs hiányosságok kezelését könyvek, kiadványok segítségével.
Tevékenységük széleskörű, a rendezvényszervezéstől a könyvkiadáson át az anyagi támogatásig többféle formában próbálnak részt venni a kárpátaljai közösségek megsegítésében. A Kálvin nyomdával közösen finanszírozták például egy cserkész daloskönyv kiadását, Kalandok és álmok címmel élménypedagógiai képzést szerveztek főiskolás és gimnazista fiataloknak a Református Zsinati Iroda megbízásából, bútorokat adományoztak a Kálvin Kollégiumnak és még sorolhatnánk.
A Sylvester János alapítvány tagjai jelenleg is pályáznak több program megvalósítására, amelyekkel, remélik, közelebb hozhatják a kárpátaljai közösségeket és azok tagjait egymáshoz.

Kárpátalja.ma