Civil szervezetek Kárpátalján: „Visk” Jótékonysági Alapítvány

Példamutató az az odaadás, összefogás és jó szándék, amely a „Visk” Jótékonysági Alapítvány munkáját jellemzi. A mai világban, amikor a közöny korszakát éljük, azt gondolnánk, hogy ilyen nincs a valóságban, mindez csak mese, kitaláció. Ám ez valós történet. Egy közösség, akik felvállalták, hogy harcolnak a jóért, szeretettel, békével. Akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy községükben egyetértésben, harmóniában, szolidaritásban éljenek együtt nemzeti közösségek.
A „Visk” Jótékonysági Alapítvány Visk nagyközség művelődéséért, anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért és gazdagításáért jött létre. Az alapítvány ötlete a 90-es évek végén, a Szovjetunió széthullását követően született. Visk szülötte, Varga Sándor FIFA-menedzser és az ötletét felkarolók egyetértettek abban, hogy az alapítvány Visk nagyközség lakosságának művelődését, anyagi és szellemi értékeinek megőrzését és gazdagítását hivatott szolgálni. Lehetőségeihez mérten segíteni Visket mint közösséget, az itt lakók lelki, szellemi és kulturális fejlődését és ezen értékeinek megóvását, valamint a sportélet támogatásával az egészséges életmódra való nevelését. Ezen belül kész támogatni olyan személyeket, egyesületeket (különös figyelemmel a civil szférára) és programokat, amelyek elősegítik a nagyközség anyagi és szellemi kultúrájának fejlődését, jó hírét terjesztik a községnek, s a hagyományos és új értékeink felmutatásáért akarnak és tudnak is tenni. Különös figyelmet fordít a tehetséges fiatalok felfedezésére, és pályájuk kibontakoztatásában is igyekszik segítséget nyújtani. Az alapítvány a mindenkori körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően törekszik mind tartalmában, mind céljaiban, mind pedig hatásaiban hosszú távú, a közösség érdekeit átgondolt módon szolgáló támogatási programok kidolgozására és megvalósítására.
Jelszavai: „minőség, tisztesség, jótékonyság”.
Mindezek érdekében működik az alapítvány kuratóriuma, amely Visk lakosságának különböző rétegeit képviseli. A kuratóriumnak jelenleg 11 tagja van. Az alapítvány kuratóriuma nemcsak a támogatási programok kidolgozásában, terveinek és döntéseinek véleményezésében kap szerepet, hanem döntéshozó testület is, amely tevékeny részese a mindennapi munkáknak. Az alapítvány munkáját az ügyvezető igazgató felügyeli, aki munkáját az alapítvány minden munkatársával együtt társadalmi alapon végzi.
Igaz, hogy az ötlet a 90-es évek végén született meg, de hivatalosan 2010-ben jött létre az alapítvány. Idén ünnepli ötéves jubileumi fennállását.
Már a bejegyzést megelőzően és vele egy időben sikerült az itt munkálkodóknak jelentős eredményeket elérni: életben tartották a viski labdarúgó-csapatokat a Szovjetunió szétesése óta; rendszeresen támogatták a falunap megszervezését, anyagilag támogatták az iskolák és az egyházak programjait; a Viski Gyermek Művészeti Iskola hangszerállományát új hangszerekkel bővítették; az alapítvány székházában szövésoktatást indítottak, ahová minden érdeklődőt várnak; a község számára két hintót vásároltak, lovaglóiskolát nyitottak, új mentőautóval látták el a nagyközség kórházát. Több alkalommal szerveztek jótékonysági koncertet, melyen olyan neves előadók is felléptek, mint Csuprik Etelka, Ukrajna érdemes művésze, Lába Marianna, a Lembergi Filharmónia szólistája. Az alapítvány internetes weboldalt hozott létre Viskről, továbbá támogat a községben más civil szervezet által rendezett kulturális programokat is. Felújították a nagyközség gyászkocsiját. Ezen tevékenységek mellett az alapítvány rendszeresen támogatja a községben a rászoruló beteg gyermekek kezelését. A „Visk” Jótékonysági Alapítvány minden évben megszervezi az Év embere jótékonysági rendezvényt. A kétnapos rendezvény célja, hogy megmutassa, kiemelje azokat a viskieket, akik a gazdaság, a kultúra, a tudomány, a sport, a művészetek vagy az élet bármelyik területén maradandót alkotnak, életükkel, munkájukkal, tetteikkel példát mutatnak mindannyiunk számára kortól, foglalkozástól, nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül.
Az alapítvány szintén öt éve önkéntes alapon üzemeltet egy médiaszolgáltatást is Visk Televízió néven, amelyet a helyi kábelcsatornán keresztül lehet nézni. A televíziónál egy 12 főből álló lelkes csapat dolgozik jótékonyságból, akiknek elszántsága példaértékű, főként ezekben a nehéz időkben, hiszen hétről hétre próbálnak új színt, bátorítást vinni az emberek napjaiba. Ez is arról tanúskodik, hogy jótékonykodni bárki képes, nem kell hozzá milliomosnak lenni, elég csak annyit adni, amennyi szívből jön.
A „Visk” Jótékonysági Alapítvány mottója: „Cselekedetekből lett teljessé a hit.” (Jak. 2,22)

Váradi Enikő
Kárpátalja.ma