Kárpátalja anno: a cigány utolsó kívánsága

Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a magyar népmese napját.

A nagy mesemondó előtt tisztelgünk azzal a mesével, melyet Penckóferné Punykó Mária jegyzett le Beregújfaluban 1992-ben. A mesélő a település egyik lakója, Tihor Endre volt, aki a fontról megszökött két cigány történetét mondta el.

„Vót két cigány, és akkor megszöktek a fontru. No, erre azt mondta a két cigány, most má mi megmenekülünk, me a niémetek megölnek bennünköt. Megszöktek. Efogták üköt egy folyóparton. Ott vót egy fűzfa, és akkor erre fekötöttiék a cigányt. E vót a statárium. Felkötöttiék, a kötél leszakadt, a cigány eluszott. A másik erre azt mondta:

– Ó, uraim – azt mondta –, legyenek szivesek, engemet nagyon jól kössenek meg, mert én nem tudok uszni! Belefulok.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma