Kárpátalja anno: a világgá ment királyházi lány története

A cím alapján arra gondolhatunk, hogy szerelmi bánat, szülői szigor, netán egy régóta dédelgetett álom megvalósítása vezetett ahhoz, hogy 1937 februárjában megszökjön királyházi otthonából egy lány.

Az ok azonban kevésbé romantikus: rossz bizonyítványa indította arra a 14 éves Janku Emmát, hogy elhagyja családját.

A Prágai Magyar Hírlap beszámolója így szól az esetről:

„A szekundás bizonyítvány miatt indult világgá Janku Emma, egy királyházai vámtiszt tizennégyéves leánya, aki a huszti reálgimnázium harmadik osztályába jár és félévkor latinból megbukott. A kapott elégtelen miatt a leányt szülei megdorgálták és ez annyira elkeserítette, hogy egy őrizetlen órában összeszedte ruháit és gyalogszerrel útnak indult. Prágában lakó nagyszüleihez akart elmenni, de mert pénze nem volt, gyalog vágott a közel ezer kilométeres útnak.

Tegnap éjszaka ért a kis szökevény Beregszász közelébe, de már alig vonszolta magát. A 250. számú őrház pályaőrének feltűnt az elcsigázott leány és behívta az őrházba, ahol szinte összerogyott a kimerültségből. A pályaőr felesége ágyat vetett a leánynak, aki nyomban le is feküdt. Nagy volt azonban reggelre a pályaőr és feleségének meglepetése, amikor az éjjeli vendégüknek csak holt helyét találták. A makacs »világjáró« leány innen is megszökött, de messzire már nem jutott, mert a pályaőr felesége értesítette a beregszászi rendőrséget, mely csakhamar elfogta a síneken bandukoló diáklányt.

A rendőrségen némi kertelés után bevallotta Janku Emma, hogy megszökött hazulról és gyalog akart Prágába eljutni. A telefonon értesített szülők a legközelebbi vonattal Beregszászra siettek és boldogan vitték haza elveszettnek hitt leányukat, aki maga is örült kalandja szerencsés befejezésének.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma