Kárpátalja anno: fülébe került a szerelmi füllentés

Az Ungvári Közlöny 1890. március 13-i számában olvasható az az ungvári szerelmi történet, mely rövid ideig tartott csupán, s igen szomorú véget ért. A két főszereplő mindegyike veszített rajta: az egyik a pénzét, a másik a fülét.

„Mint ki szénáját jól rendezé, három évi fegyház büntetését kitöltve, 15 frt 45 kr. munkadíjjal zsebében, önelégülten szállott meg Murga Ferencz izbugyarokitói illetőségű csavargó 1889. év novemberének egy verő fényes reggelén Ungvártt, Schuh Miksa korcsmájában. Bár ne tette volna! mert itt ismerkedett meg Hudák Mária ungvári hajadonnal, ki iránt három éven át pihenő szíve rövid félóra alatt határtalan szerelemre lobbant; Mária sem idegenkedett Murgától és egy frugalis reggeli elköltése után felajánlotta részére egyik szobáját ideiglenes pihenő helyül addig is, míg az oltár előtt örök időkre nem egyesülnek. Murga boldog volt, szeretett és szerettetett. De haj! boldogsága csak négy napig tartott, mert a 15 forint 54 krral együtt tűnt el Hudák Mari szerelme is; Murga véres boszut forralt, vagyonának romjait rumba fektette s addig koczingatott hűtlen kedvesével, míg ez eszméletét teljesen elvesztette; e pillanatra várt Murga és debreczeni bicsakját kirántva rohant kedveséhez; egy kanyaritás és Hudák Mária balfülének kagylója a porban hevert, honnan Zuzics Júliának a szobában játszó gyermekei emelték fel és anyjuk hazaérkeztéig szerencsésen el is hányták. Folyó hó elsején tartotta meg a beregszászi kir. törvényszék e szerelmi dráma végtárgyalását és Murgát a Btkv. 301. §-ába ütköző, a 303. §. szerint minősülő és a 305. §. szerint büntetendő súlyos testi sértés büntette miatt három évi fegyházra ítélte; – az ítélet jogerőre emelkedett.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma