Kárpátalja anno: gyerekek a bíróság előtt

Szerző: | 2021.01.14., 20:53 | Kárpátalja anno


Sáskahad az ároki búcsún címmel jelent meg az a cikk a Határszéli Ujság 1913. június 9-i számában, mely szerint az Ung megyei járásbíróság büntető bírájának nemrégiben különös ügyben kellett ítéletet mondania.

Az írás szerint Hrenyö Gyula ungvári mézeskalácsos, neje és Szabó János fuvaros kíséretében múlt év végén elment az ároki búcsúra, ahol a szokásos kirakodást elvégezvén, az áruláshoz akart fogni.

“Sátrát azonnal körülvették a vásárlók s Hrenyó nagy meglepetéssel vette észre, hogy a vevők közé furakodott gyerekhad lopkodni kezdi a kalácsokat. Amint egyet rajtacsípett, el akart vele bánni, de mialatt evvel bíbelődött, 3-4 már máshol fosztogatta a sátrát. Hol elől, hol hátul, hol jobbról, hol balról rohanták meg a gyerekek a sátrat, úgyhogy a segítségül hívott fuvaros segélyével sem tudtak véget vetni a lopkodásnak, mert a gyerekek sáskahada pár pillanat alatt a készlet legnagyobb részét elemelte, sőt a sátorba hívott fuvaros távozását is felhasználva egy újabb csoport nekiment az árván hagyott lószerszámnak, annak csatjait leszedte és a gyeplőszárból nadrágszíjat csináltak. Minthogy csendőr egyáltalában nem volt a helyszínen látható, a sáskahad ellen semmi védekezés sem állott rendelkezésre s a védtelenül hagyott iparosnak nagy kárral kellett hazavonulnia. Feljelentésére a csendőrség megindította a nyomozást s a járásbíróság elé kerültek mint vádlottak: Durkotta János (13 éves), Makarovics György (10 éves), Perecsinszky János (12 éves), Rezetár Mihály (15 éves), Gurá- nics Mihály (16 éves), Haragonics János Pál (15 éves), Zsupik András (14 éves). Oszwald Károly dr. büntető biró a bizonyítási eljárás lefolytatása után az ároki búcsú sáskahadának fősáskáit, miután a bizonyítási eljárás teljesen igazolta a feljelentés adatait, a büntető-novella alapján, mely ha fiatalkorúakra a fogházbüntetés kiszabását indokoltnak találja, legkisebb büntetésül a 15 napi fogházat állapítja meg, Durkotta Jánost, Rezetár Mihályt, Haragonics János Pált és Zsupik Andrást 15 napi fogházra; Perecsinszky Jánost dorgálásra ítélte, mig a 10 éves Makarovics Györgyei szemben a bűnvádi eljárást megszüntette s megbüntetés végett szüleinek adta át. A gyerekek az ítéletben megnyugodtak.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This