Kárpátalja anno: húsvéti üzenet 1943-ból

Sztojka Sándor, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egykori püspöke 1890-ben látta meg a napvilágot. Huszonévesen átélte az I. világháborút, mely még javában tartott, amikor 1916-ban görögkatolikus pappá szentelték. 1932-ben, 42 évesen lett az egyházmegye vezetője. Hivatala alatt kezdődött el a II. világháború, melynek végét már nem élhette meg. 1943. május 31-én hunyt el Ungváron. Utolsó, 1943 húsvétjára kiadott főpásztori üzenetéből idézünk. Sorai – sajnos – ma épp úgy érvényesek, mint közel 80 évvel ezelőtt.

„Minthogy a légoltalmi sötétítés miatt a feltámadási szertartást nem tudjuk Szentegyházunk előírása szerint éjfélkor megtartani, ezért az Úrban elrendelem, hogy ez évben a feltámadási szertartást húsvét első napján reggel öt órától végezzék el Szentegyházunk előírásai szerint. Egyebekben szeretettel kérem a Nagytisztelendő Papságot és az ájtatos híveket, hogy a húsvéti szent ünnepek alatt buzgó imában kérjék a halottaiból feltámadt Krisztust, hogy minél előbb ajándékozza meg hazánkat és egyházmegyénket a dicsőséges békével!”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma