Kárpátalja anno: kárpátaljai lánglovagok

Szerző: | 2018.06.25., 21:34 | Kárpátalja anno

A kép a szövegben idézett könyvből származik

A Podkarpatszka Ruszi Tűzoltóság egységes szolgálati és gyakorlati szabályzatot adott ki 1933-ban Ungváron. A Földesi Gyula könyvnyomdájában nyomtatott 180 oldalas könyv előszavában Kalmár Marián, a Podkarpatszka Ruszi Országos Tűzoltó Szövetség parancsnoka így írt:

„ Hogy a podkarpatszka ruszi tűzoltóság egyöntetü kiképzést nyerhessen, szükségesnek mutatkozott egy olyan szakkönyv megjelentetése, mely a tűzoltói szolgálat, valamint a gyakorlatozás és kiképzés szabályait egyrészt az általános elveknek, másrészt az itteni különleges viszonyoknak megfelelően foglalja magában…”

A könyv részletesen taglalja a tűzoltó szolgálat nemét, az általános-, az éjjeli- és felügyeleti szolgálat szabályait és a tűzoltóság gyakorlati szempontjai. Leírja az őrparancsnokok, a figyelő őrök, az őrség, a színházi őrszolgálat, a csővezetők, mászók, szivattyúsok, rendfenntartók, kürtösök és más tűzoltók kötelességeit. Emellett kitér a szabadságolás, a temetési rend, a büntetések, az egyenruhák és a rangjelzések kérdésére is.

A kürtösről szóló pontban olvashatjuk:

A kürtös tartozik a gyakorlatoknál és minden más kivonulásnál megjelenni és a testületet kürtszó mellett kisérni; a jelzéseket pontosan megtanulni. Tűzeseteknél, vagy gyakorlatoknál egy kürtös mindig a vezénylő parancsnok mellett foglal állást; a többiek szakaszuknál maradnak, tűzoltói teendőket végeznek és csak azon esetben teljesítenek kürtösi szolgálatot, ha a testület, vagy szakasz működési tere igen nagy.”

A képekkel és illusztrációkkal gazdagon díszített írásból teljes képet nyerhetünk a két világháború közötti kárpátaljai tűzoltóság életéről.

A könyv megtalálható a szervezés alatt álló Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár állományában.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This