Kárpátalja anno: Sztojka Sándor görögkatolikus püspök

Szerző: | 2015.10.15., 15:09 | Kárpátalja anno

125 évvel ezelőtt, 1890. október 16-án látta meg a napvilágot Ugocsa vármegyében, Karácsfalván Sztojka Sándor, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye későbbi püspöke.

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte el, majd Ungváron folytatta tanulmányait 1901-től. Az érettségit követően két éven át az ungvári görögkatolikus Papnevelő Intézetben, majd Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult teológiát.

A diploma megszerzése után Papp Antal munkácsi görögkatolikus püspök a püspöki titkárság levéltárosává, 1916 januárjában szentszéki jegyzővé nevezte ki.

1916. december 17-én Ungváron pappá szentelte Sztojka Sándort.

1917 januárjától püspöki fogalmazó- és szertartásmester, 1917 decemberétől püspöki titkár lett, 1921-ben pápai káplán és szentszéki tanácsosi címet kapott. 1930 februárjában székeskáptalani kanonok, márciusában püspökségi irodaigazgató, majd július 26-tól püspöki helynök, 1931 áprilisában káptalani helynök.

Két év múlva, 1932. május 3-án a Szentszék kinevezte a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspökévé. 1932. július 12-én szentelte püspökké Gojdics Pál eperjesi püspök. 11 éven át állt Sztojka Sándor az egyházmegye élén. Püspöksége első felében Kárpátalja Csehszlovákia fennhatósága alá tartozott. Az egykori munkácsi egyházmegyéhez tartozó parókiák egy része a határon túlra került. 1938-ban az első bécsi döntés következtében újra Magyarországhoz csatolták Kárpátalját, azonban néhány település ukrajnai részen maradt. Sztojka püspök biztatására több mint 200 ruszin egyházközség kérte, hogy csatolják őket Magyarországhoz. Az egyházmegye vezetője más szempontból is felkarolta a ruszinokat: létrehozta a Kárpátaljai Tudományos Társaságot, illetve elindította a Zorja (jelentése: hajnal – a szerk.) nevű folyóiratot. Emellett támogatta a vallásos témájú újságok és könyvek kiadását.

Püspöksége alatt 158 papot szentelt fel, 67 új templom épült, illetve több templomot felújítottak. Csaknem minden egyházközségét meglátogatta.

1943. május 31-én hunyt el. 60 évvel később, 2003 szeptemberében Karácsfalván megnyílt az a görögkatolikus líceum, mely a település egykori szülöttje, Sztojka Sándor püspök nevét vette fel.

 Marosi Anita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This