Kárpátalja anno: zsidó körülmetélés Munkácson

Szerző: | 2018.02.26., 19:59 | Kárpátalja anno

Fotó: www.hebrajski.za.pl

Igazán különleges az a felvétel, amely munkácsi zsidókat ábrázol, akik épp az egyik legfontosabb szertartáson, az újszülött fiúgyermek körülmetélésén vesznek részt.

A szertartás hagyománya többezer éves. A bibliai Ábrahám volt az első körülmetélt férfi, akivel Isten szövetséget kötött:

„Amikor pedig Ábrám kilencvenkilenc esztendős lett, megjelent neki az Úr, és azt mondta: »Én vagyok a Mindenható Isten: járj előttem, légy tökéletes, és én szövetséget szerzek közöttem és közötted, és nagyon megsokasítlak! (…) És azt a szövetséget kötöm meg közöttem és közötted, és utódaid között, nemzedékről nemzedékre örök szövetségül, hogy Istened leszek neked, és utánad a te utódodnak. Neked és utódodnak adom majd ezt a földet, ahol most idegenként tartózkodsz, Kánaánnak egész földjét örökös birtokul, és Istenük leszek.«

Isten ezután azt mondta Ábrahámnak: »Te is tartsd meg tehát szövetségemet, és utódod nemzedékről nemzedékre. Ez a szövetségem közöttem és közöttetek, és utódod között, amelyet meg kell tartanotok: metélkedjék körül közöttetek minden férfi, metéljétek körül előbőrötök húsát, hogy az legyen a jele a szövetségnek közöttem és közöttetek. Nyolcnapos korában metéljenek körül közöttetek minden fiúgyermeket, nemzedékről nemzedékre! A rabszolgát is metéljétek körül, akkor is, ha nálatok született, s akkor is, ha vásárolt, és nem a ti törzsetekből való. Körül kell metélni a nálatok születettet és a pénzen vásároltat is. Ez legyen a szövetségem testeteken örök szövetségül. Az a férfi, akinek előbőre húsát körül nem metélik, irtassék ki a népéből, mert megszegte szövetségemet!«”(Ter 17,1-14)

Azóta minden zsidó fiúgyermeken elvégzik ezt a műtétet. A fiúk ezáltal felvétetnek Ábrahám szövetségébe s a zsidó nép közé. Ezenkívül ekkor kapják meg héber nevüket is, ami a zsidó lélek megerősítését jelenti.

A körülmetélés héberül brit milá. A brit szó a szövetségre utal, a milá magára a körülmetélésre.

A születést követő nyolcadik napon végzik el, ha a gyermek egészségi állapota megengedi. A szertartás megszervezése az apa feladata.

A zsinagógában vagy otthon is megtarthatják, a lényeg, hogy legalább tíz felnőtt zsidó férfi legyen jelen az alkalmon.

A körülmetélést képzett sebész, úgynevezett mohél végzi. Az eseményen részt vesznek a családtagok. Egy széket fenntartanak Elijahu prófétának, akit a „Körülmetélés Angyalának” is szoktak nevezni.

A gyermeket a kvatterin, a névadó anya viszi be az anyától a brit szobába. Ezt követően a kvatter, a névadó apa adja át a mohélnek a babát.

Gyertyát gyújtanak, majd az újszülöttet egy párnára helyezik, amelyet egy férfi, a sandek tart. Így végzik el a műtétet egy nagyon éles, kifényezett szikével, melyet izmelnek hívnak. Hihetetlennek tűnik, de a procedúra majdhogynem fájdalommentes. Végül a mohél megáldja a csecsemőt.

Ahogyan a keresztényeknél a keresztelőt követően, úgy az izraelita vallásúaknál a körülmetélést követően nagyobb étkezést tart a család.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

 

Pin It on Pinterest

Share This