Kárpátalja anno: zsoltároskönyv Ungvárról

Ungváron adta ki 1908-ban Csoma Miklós áldozópap a Zsoltárok könyve. Kötetlen beszédben című könyvét.

A kiadvány az Ószövetségben található mind a 150 zsoltárt tartalmazza, ám azokat átdolgozva, az olvasó közönség számára érthetőbb formában közli. Emellett a könyv végén az egyes alkalmak szerint – napi ima, gyónás, áldozás előtti ima, hálaadó, kérő fohász stb. – csoportosítja a zsoltárokat.

A szerző maga így ír erről: „Ily becsesek és oly ájtatos hangulatra keltők lévén a zsoltárok, midőn azokat mi keresztények oly gyakran imádkozzuk és – sajátos szerkezetök miatt – oly kevéssé értjük: talán nem végeztem ezúttal teljesen hiábavaló munkát, ha e zsoltárokat – ájtatos olvasóim nagyobb lelki épülésére – köteten beszédben közlöm; vagyis a helyenként szaggatott, hiányos gondolatokat, illetve kifejezéseket szükségszerüen kiegészitve, kapcsoló szócskákkal megtoldva, a homályos értelmű szöveget bővebben megvilágitva és a szentirás-magyarázók nyomán kifejtve úgy, hogy az eredeti szöveg nemcsak kifejezéseiben, de még szavaiban is lehetőleg visszaadva legyen, s mindezt folyékony beszédbe foglalva, a versszakok jelölésének mellőzésével, hogy e zsoltárokat alkalom adtával (mely alkalmakat e könyv végén külön jelzek) minden gondolati, értelmi és ájtatos hangulati zökkenés nélkül imádkozhassuk.”

A könyv megtalálható a beregszászi Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár állományában.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma