2020. június 13., szombat

Szerző: | 2020.06.13., 00:00 | Kalendárium

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-heart” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_animation=”fadeIn” title=”Névnap” hover_effect=”style_3″]Anett az Anna önállósult francia becézője.

Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

 [/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ title=”Idézet” hover_effect=”style_3″]„Mindegyikünk arról álmodozik, mi minden történhet, és meg vagyok róla győződve, hogy senki nem azon tűnődik, amit maga mögött hagyott, hanem azon, amit ezután talál.”

Paulo Coelho

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-935f66-83f7″][vc_column_text]MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– II. József rendeletben biztosítja a mintegy 83 ezer főt számláló zsidóság számára az istentisztelet, az iskolaállítás, az ipari foglalkozás lehetőségét és a királyi városokban a letelepedés szabadságát (1781).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-75f66-83f7″][vc_column_text]

SZERETVE LENNI

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,18-19)

Majdnem 7 évvel ezelőtt született meg első unokánk, Zachary a világ másik végén. Születésekor agykárosodást szenvedett, és alig tudott lélegezni. Szülei minden pillanatot vele töltöttek 12 órányi életében, és mindannyian le voltunk sújtva, amikor meghalt.
Feltettem magamnak a kérdést: Mit tett ez a baba, hogy kiérdemelte mindezt a szeretetet? Jó volt vagy okos? Segített másokon? De Zachary nem tett semmit. Zacharyt szülei azért szerették, mert az ő fiuk volt. Ha tudták volna, megmozgatták volna a mennyet és a földet, hogy megmentsék és megtartsák őt.
Azokban a nehéz napokban rájöttem, hogy Isten nem azért szeret engem, amit tettem vagy tehetek, hanem csak azért, mert az ő gyermeke vagyok. Isten megmozgatta a mennyet és a földet, és elküldte Jézust, hogy örökké Istennel lehessünk.
Mindig nehezen hittem el, hogy Isten szeret engem. Zachary segített megérteni.

Imádság: Istenünk! Segíts a szeretetben megpihennünk és tudni, hogy nem kell azt kiérdemelnünk! Köszönjük, hogy úgy szeretsz minket, mint gyermekeidet. Ámen.

Isten szeret minket, és örökké mellettünk akar lenni.
Jenny Young (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A SZÜLŐKÉRT, AKIK GYERMEKÜK ELVESZTÉSÉT GYÁSZOLJÁK!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-25f66-83f7″ title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

1195-ben született Lisszabonban, Portugália fővárosában. A Ferdinánd nevet kapta a keresztségben. Apja előkelő lovag volt, anyja pedig igen jámbor nő. Iskoláit a helyi káptalani iskolában kezdte meg, koraérett, világoseszű és erősakaratú volt. Mint ifjú diadalmasan uralkodott minden szenvedélyén. 15 évesen már ágoston-rendi kanonok, majd pappá szentelése után ferences szerzetes lett.

1220 nyarán ugyanis Marokkóból Koimbrába hozták öt ferences vértanú földi maradványait. A látvány indította őt a szegénységre, és ébresztette fel vágyát a mártíromság iránt. Afrikában szeretett volna misszionárius lenni. Remete Szent Antal nevét vette fel. Tudatosan elnyomta tudományos ambícióit is, pedig nagyon ismerte a Szentírást, ezt a tudását azonban évekig titkolta. Afrikába indult, de betegen szállt partra.

Kissé felerősödve haza akart térni, ám egy vihar Szicilia partjára sodorta. Itt értesült rendje 1221-es egyetemes káptalanjáról, így Assisibe indult. Innen remeteségbe vezényelték. Tanultságát alázatosságból most is sikerült eltitkolnia. Amikor parancsra helyettesítenie kellett egy szónokot, a rögtönzött szentbeszéd mindenkit ámulatba ejtett. Tudatlannak nézték eddig, de most tanújelét adta nagy, alapos és széleskörű ismereteinek, csodás hatású szónoki képességének.

Franciaországban és Itáliában volt vándorprédikátor. Az eretnekek térítésében nagyon eredményes volt. Elsőként tanította rendjében rendtársait hittudományra. Még a romagnai rendtartomány főnökségét is rábízták. Pár év után sikerült ettől a megbízatástól megszabadulnia. Ettől kezdve Páduában apostolkodott egészen haláláig. Tömegek hallgatták, főpapok, kereskedők, még álruhás banditák is, főképp azonban az egyszerű emberek. Antal mindenkit szeretett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a szegényekért azonban minden lehetőt megpróbált.

Elhasznált szervezete, szívbaja idő előtt elnyűtte, a kényszerű pihenés sem használt, érezte halála közeledtét. Páduában szeretett volna meghalni, menni már nem tudott, a sietség miatt az utolsó útszakaszt egy rozzant taligán tette meg. 1231. június 13-án, fiatalon, 36 évesen halt meg Pádua elővárosában, Szent Klára leányainak Arcella nevű kolostorában. A Páduai Maria Maggiore-templomban temették el. Már életében szentként (“Il Santo”) tisztelték. IX. Gergely pápa már 1232 májusában szentté avatta. 1263-ban átvitték az ő tiszteletére emelt hatalmas bazilikába. Ekkor felnyitották koporsóját, és testét elporladva, de nyelvét épségben találták. 1946. január 16-án XII. Piusz pápa Szent Antalt egyháztanítóvá tette.

  1. Béla 1253-as házioltára (a diptichon) az Árpád-ház szentjei közt együtt ábrázolja Szent Ferencet és Szent Antalt, mivel a király testvére, Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel és Antallal. XIII. Leó pápa Szent Antalt a világ szentjének nevezte. 1946-ban XII. Piusz pápa az egyházdoktorok közé iktatta.

Temetése napját, a keddi napot tisztelői azóta is Szent Antal tiszteletére szentelik. A koldusok pártfogója, de közbenjárását szokás kérni elveszett tárgyak megtalálásáért és mindennapi bajokban is. Az utasok, szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők védőszentje.

Példája: Tehetségedet használd Isten nagyobb dicsőségére.

bacskaplebania.hu[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Pin It on Pinterest

Share This