Közös advent és Misztrál-koncert Beregszászban

Bárdos István kapta idén a Pásztor Ferenc-díjat

Szerző: | 2021.10.25., 13:16 | Hitélet

Kép: Kárpátalja.ma

Pásztor Ferenc egykori vértanú plébánosukra emlékeztek a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben október 24-én.

A szent életű lelkipásztort 1949 márciusában hurcolták el Szibériába, ahol 1951-ben életét vesztette. Az egyházközség azóta is őrzi emlékét. Az utóbbi tíz évben két emléktáblát is avattak a tiszteletére, kollégiumot, közösségi házat és alapítványt is neveztek el róla, szobrot állítottak neki, valamint megalapították a Pásztor Ferenc-díjat, amelyet olyan személynek ítélnek, aki áldozatos munkát, szolgálatot vállalt az egyházközségért.

Idén a hívek ünnepi szentmise keretében imádkozhattak a példaértékű lelkiatyáért, szemlélhették bátorságát, kitartását, tanúságtételét. A liturgia után közösen kimentek a Pásztor Ferenc Házhoz, ahol megkoszorúzták Ferenc atya emléktábláját.

A Pásztor Ferenc-díjas nevének kihirdetése egy várt és megható pillanat volt mindenki számára. Ez alkalommal Bárdos István részesülhetett a kitüntetésben. Szívből gratulálunk a díjazottnak!

Bárdos István laudációja:

1961. szeptember 1-én született Beregszászban, a Szovjetunióban. Háromgyermekes értelmiségi családban nevelkedett, édesapja korán elhunyt, 11 éves korától édesanyja egyedül nevelte két testvérével együtt. Görögkatolikus pap unokájaként a kezdetektől fogva vallásos nevelést kapott, melyhez eddig élete során mindig hű maradt.

Nős, felesége Bárdos Nóra magyar nyelv és irodalom szakos tanár, módszerész, mentálhigiénés szakember, akivel négy gyermekük és egy unokájuk van.

1978-ban érettségizett a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában. Az Ungvári Állami Egyetem fizikatanári szakán szerezte első diplomáját. A Ternopoli Tanárképző Főiskolán pedig a másodikat, műszaki tantárgyak és technika oktatója lett. Tanári pályafutását a Nagybégányi Általános Iskola napközis nevelőjeként kezdte 1983-ban, majd 1984-1989 között a Kisbégányi Általános Iskola fizika és technika tanára, 1989-1994 között a Jánosi Középiskola fizika és technika tanára volt. 1994 óta napjainkig, 25 éve a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola, új nevén a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum fizika- és technikatanára. 2010-2013 között a fizikatanárok városi módszertani csoportjának vezetője volt. A tantárgyak oktatása mellett hivatása a diákok nevelése is. Számos évfolyam osztályfőnöke volt, akiket érettségiig kísért. Diákjai és kollégái egy- és többnapos kirándulások szervezőjeként is ismerik.

Tanulmányait az egyetem befejeztével sem hagyta abba. Elvégezte a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének képzését és krízishívások ellátásához szerzett tanúsítványt, a Lelki Elsősegély Szolgálat önkénteseként krízishívásokat fogadott. 2018-ban abszolvált a Károli Gáspár Református Egyetem beregszászi kihelyezett tagozatának mentálhigiénés segítő szakemberképző szakán. Majd elvégezte a Kárpátaljai Magyar Főiskola idegenvezetői képzését és idegenvezetői jogosítványt szerzett magyar, ukrán és orosz nyelven.

Barátai és tágabb környezete kezdeményező lelkületéről, fogyhatatlan ötleteiről, mindig aktív szervező tevékenységeiről is jól ismerik. Fiatal korától aktív városunk és magyar közösségünk közéletében. A Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat alapítójaként és 22 éven át parancsnokaként több generáció növekedett a szárnyai alatt, akikből mára felelős cserkészek, felelős felnőttek váltak. A Városi Tanácsban 5 éven át képviselte a beregszásziak és a helyi magyarság érdekeit. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége beregszászi csoportjának alapító tagja és alelnöke. A médiában is aktív, a Pulzus Rádió római katolikus igehirdető műsorának szerkesztője és bemondója volt, több helyi érdekeltségű portré- és dokumentumfilm narrátora. Szenvedélyes hegymászó, számos kirándulás, túra, kárpátokbeli lelkigyakorlat szervezője és vezetője.

A római katolikus egyházközségnek kiskorától kezdve hűséges, tevékeny tagja. A rendszerváltást követő lelki megújulás aktív előmozdítója. A 90-es évek elején Csibe kórus néven énekkart szervezett. 1997-ben elvégezte a Munkácsi Római Katolikus Apostoli Adminisztratúra Vezetőképzőjét, közösségvezetői és hitoktatói képesítést szerzett. Ezt követően – főiskolásoknak és fiataloknak – feleségével péntek esténként közösségi hittant vezetett, melynek tagjai közül többen a papi hivatást választották. Több ciklusban (2002-2009, 2013-2015), összesen 10 éven át az egyházközség egyháztanácsának világi elnöke volt. 2015-2018 között a ministránsok lelki vezetését és utánpótlását vezette. 2018 óta pedig a beregszászi katolikus hallgatói fiú- és lánykollégiumok hitoktatója.

Közvetlen modorára, jókedvére és feltétlen segítőkészségére mindig lehet számítani.

Nagyon jó szónok hírében áll, mondanivalóját alaposan kidolgozza, humoros részekkel kiegészíti, hogy minél jobban át tudja adni gondolatait az őt hallgató közönségnek.

Bunda Fehér Rita

Karpatalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This