Beszámoló a KRE Presbiteri Szövetségének 2011-es évi munkájáról Gáton

Február 4-én gyülekezetünk adott otthont a KRE Presbiteri Szövetségének 2011-es évi munkájáról beszámoló alkalmának.

A Kárpátalja minden szegletéből érkezett presbitereknek Szilágyi Károly gáti lelkipásztor nyitó áhítatában feltette a kérdést: kinek kellene engedelmeskedünk? Embereknek vagy Istennek akarunk tetszeni?

A lelkipásztor emlékeztetett, ne feledjük, elégedetlenek mindig lesznek, hiába keresünk új módszereket, új utakat, a legelső lépés akkor is az egy presbiter számára, hogy meghozza a legfontosabb döntést, amit Józsué így fogalmaz meg: én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Azok a presbiterek, akik meghozzák ezt a döntést ajándékká, áldássá lesznek a gyülekezetekben.

Bástyákká válhatnak a gyülekezeti tagok életében. Az Isten útja talán nem egy népszerű út, s talán nem is mindig értjük miért kaptuk, amit kaptunk, de a hivő ember tudja, hogy az a jó, amivel az Úr meg akarja ajándékozni őt. Az biztos, hogy ha a döntéseinket Isten igéjének fényében hozzuk meg, akkor áldássá lehetünk a körülöttük élők életében. Bármit is akarjon a világ, mi mindig azt hirdessük, amit az Úr akar.

Gyurkó Miklós, a szövetség elnökének köszöntése után Dr. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke is üdvözölte a megjelenteket, s beszédében kiemelte, hogy az egyház sehol a világon nem töltheti be Istentől kapott feladatát az ún. nem lelkipásztori szolgálattevők bevonása nélkül. Ha ugyanis csak a lelkipásztor hordozza a terheket, össze fog roppanni, de ha együtt hordozzuk, akkor Isten kegyelméből tovább fog működni. dr. Jan Doedens, a SRTA előadó tanára és a Fundament Alapítvány koordinátora az egyház, mint élő közösség meglétének fontosságára mutatott rá, illetve arra, hogy Jézus nem csak elméleti tanítást adott nekünk, hanem egy életstílust is. Végül Dr. Szilágyi Sándor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség főtitkára köszöntésében elmondta, Isten két nagy feladatot bízott a kárpátaljai presbiterekre, emberekre: a hitük és a magyarságuk megtartását.

A közgyűlésre érkezett presbiterek felé Gyurkó Miklós tolmácsolta Nagy Béla, a szövetség társelnöke, illetve a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének üdvözletét is.

Ezt követően Gyurkó Miklós elnök beszámolt a szövetség 2011-ben végzett munkájáról – a külföldi kapcsolatok kiépítéséről, a Kárpátalján rendezett programokról, ill. a balazséri Béthel Központban zajló presbiterképzésről – majd a közgyűlés elfogadta és megszavazta a 2012-es évre vonatkozó missziói munkatervet is, illetve meghatározta a tagdíj összegét és befizetésének határidejét.

Az alkalom zárásaként Gyurkó Miklós megköszönte gyülekezetünk lelkipásztorának, presbitériumának és tagjainak, hogy helyet adott a beszámoló közgyűlésnek, amely ezt követően szeretetvendégséggel ért véget.

Harsányi Andrea

Forrás: reformatus.com.ua