Holtak között az élőt…

Szerző: | 2014.04.19., 08:19 | Hitélet

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.

A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: “Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira.
Lk 24,1-8.
 
Az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából… visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. (Lk 23,55-56)
Jézust keresztre feszítették. Élete véget ért. Asszonyok a közelben állva nézték, ahogy leveszik testét a keresztről, és elviszik eltemetni. Elhatározták, hogy még egyszer utoljára tiszteletet adnak annak az embernek, akit követtek. Illatszereket és drága kenetet készítettek az Úr testének bebalzsamozására.
Próbálom elképzelni, mit éreztek az asszonyok. Jézus azt mondta ő a Messiás, mégis egy bűnöző halálával végezte. Reményeikből megdöbbenés és csalódottság lett, nem tudtak másra gondolni, minthogy mindennek vége. Nem ő volt a Krisztus.
Sokszor feladtam a hitet, mert imámra nem kaptam választ. Amikor úgy tűnt, hogy Isten nemmel válaszolt, derűlátás helyett kényszerűséggel fogadtam. Azonban később örömmel fedeztem fel, hogy ami a remény végének tűnt, az csupán késlekedés volt, Isten és az én időszámításom közötti különbség.
Az asszonyok, akik hazamentek, hogy előkészítsék az illatszereket és a drága keneteket, arra tanítanak, mit tegyünk, amikor úgy tűnik, minden elveszett. Imádkozzunk tovább, tegyük, ami helyesnek látszik, és bízzunk, hogy Isten bármikor kiáraszthatja gazdag áldását életünkre. Isten feltámasztotta Jézust. Mi is Isten gyermekei vagyunk. Mit fog értünk tenni?
Imádság: Ó, mennyire szerettél minket Urunk! Adj hitet jobban bízni benned! Ámen.
Néha úgy értjük “nem”, amikor Isten azt mondja “várj”.
Pat Rowland (Tennessee, USA)
IMÁDKOZZUNK A HÚSVÉTI ISTENTISZTELET ELŐKÉSZÍTŐIÉRT!

Forrás: csendespercek.hu

Pin It on Pinterest

Share This