Imafelhívás Vuhanból

A kínai egyházi életet kívülről követők, de belülről ismerők angol nyelvű online lapja, a Chinasource egyik rovata, a Chinese Church Voices angol fordításban közli azt a  felhívást, amit a koronavírus által leginkább sújtott területen, Vuhanban élő lelkészek egyesült csoportja fogalmazott meg, amiben először háromnapos imára és böjtölésre hívnak, majd folyamatos imára és böjtre szólítanak fel minden keresztyént szerte a világon.

Az imádság szempontjait és hangsúlyait a vuhani lelkészek 11 pontban foglalták össze:

1. Imádkozzunk a vezetőkért hazánkban, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzunk az orvosi és egyéni tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a járványt.

3. Imádkozzunk a vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, hogy csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén.

4. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban. Kérjük Isten erejét az orvosi csoportok, ápolói személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük ezekben a nehéz napokban.

5. Imádkozzunk az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.

6. Imádkozzunk a két speciális kórházért, amit a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, s azért, hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni.

7. Imádkozzunk Vuhan minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is; a prédikátorokért is, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére fogalmazódjanak, majd hangozzanak el hű bizonyságtételként.

8. Imádkozzunk a karanténbe helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzunk azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzunk azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzunk azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzunk az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért; adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolni gyülekezeteiket, közösségeiket.

A Vuhani Egyházak Pásztorainak Egyesült Imacsoportja