Őszi csendes délután Fertősalmáson

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Máramaros-Ugocsai Egyházmegyéjében a Misszió Bizottság őszi csendes délutánt szervezett. Az alkalomnak a Fertősalmási Református Gyülekezet adott otthont október 10-én.

A csendes délután közös dicsőítéssel kezdődött, majd a Missziói Bizottság elnöke, Homoki Tibor köszöntötte az egyházi elöljárókat és az egybegyűlteket.

Ezt követően az egyházmegye esperese, Hunyadi Attila megköszönte a fertősalmásiak helytállását és befogadását, hálát adott a személyes találkozás lehetőségéért, majd a következőket helyezte a jelenlévők szívére:

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!” (Zsoltárok 105:1-3.)

Beszéde zárásaként Isten áldását kérte az ige hirdetőire és hallgatóira.

A köszöntések után Varga András, tiszaújlaki segédlelkész tett bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről. Elmondta, hogy Isten miként terelgette őt a lelkészi hivatás felé. Bíztatott minden jelenlévőt, hogy legyenek bármilyen helyzetben, az Úr a benne hívők életét a kezében tartja. Végül egy igével bátorította a részvevőket:

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1:6)

A továbbiakban Menyhárt István, mezővári lelkipásztor szolgálata következett. Igehirdetésében Jézus Krisztus és Péter apostol kapcsolatáról beszélt. Az apostol életét a „mai Péterekkel”, a hívek életével és krisztuskövetésével hozta párhuzamba. Kiemelte, hogy milyen súlya volt Péter életében a szeretlek szónak, így a mai tanítványoknak sem lehet elhamarkodottan kijelenteni. Összefoglalásként a következő szavakkal bíztatta a gyülekezetet:

„Isten azt mondja, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ti, a győztesek, a Péterek, akik követnek végig, akik elestek, de felálltak, akik hitehagyottá váltak, de megerősödtek a hitükben, akik szerettek engem, és elfogadták a megváltást, azoknak jövőjük van, azoknak Krisztusban örök életük van.”

Végezetül azt kívánta, hogy a résztvevők legyenek azok a tanítványok, akik Péter apostolhoz hasonlóan mindvégig hűen követik Megváltójukat, Jézus Krisztust. 

Az alkalom végén egy frissen alakult, zenepedagógusokból álló csapat dicsőítését hallgathatták meg a jelenlévők.

Zárásképpen Peleskei Béla, az egyházmegye főjegyzője áldást mondott az egybegyűltekre, majd a házigazda gyülekezet szeretetvendégségre invitált mindenkit.

Seres Johanna
Kárpátalja.ma