Közös advent és Misztrál-koncert Beregszászban

Szinódus kezdődött a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében

Szerző: | 2021.10.17., 20:15 | Hitélet

Fotó: Kárpátalja.ma

Egy szolidáris egyházért: közösség, részvétel és küldetés címmel hirdetett szinódust Ferenc pápa 2021. október 10-én, melyhez, mint a világ összes egyházmegyéje, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye is csatlakozott. Ünnepi megnyitóját 2021. október 17-én tartották meg a Munkácsi Szent Márton Székesegyházban.

A pápa célja és szándéka, hogy 2023-ig a püspökök, papok, bíborosok által a hívek szava és véleménye az egyházról eljusson hozzá is. Így a közvélemény-kutatás alapján egy-egy döntésnél nem csak a klerikusok szava jut érvényhez, hanem az egész egyház hallhatóvá válik.

A szinódus megnyitóján jelen voltak az Egyházmegyei Pasztorális Tanács tagjai, akik ünnepélyes ígéretet tettek, mely szerint vállalják azt a feladatot, hogy segítik a közösséget az evangelizációban. A pasztorális tanács 2018. elején alakult abból a célból, hogy tagjai kapcsolatot tartsanak, együttműködjenek a püspökséggel és segítsék a plébános munkáját.

A szentmise után a püspök atya átadta a tanács tagjainak megújított kinevezését, mely által megerősítette és bátorította őket önzetlen szolgálatukban. Közösen megtekintettek egy kisfilmet, melyben James Mallon, kanadai római katolikus lelkipásztor elmesélte a saját tapasztalatát az egyházközsége megújulásával kapcsolatban, sok jó és hasznos tanáccsal látva el az őt hallgatókat.

A plébániai segítők vasárnapi ünnepe valójában egy negyedik napja tartó lelkigyakorlat befejező része volt, így lélekben megerősödve és kellő ráhangolódással lehettek jelen az eseményen. A közös ebéd után nehéz volt a búcsú, de annál több elhatározással és feladattudattal indultak haza, hogy plébániájukra is elvigyék a szinódus üzenetét.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This