A jövő záloga: összefogás, hit, cselekvés

Szerző: | 2014. 08. 17. 11:08 | Közélet

Augusztus 10-én a keresztény magyar állam megalapítására és megalapítójára, Szent István királyra, s a mai kort is meghatározó tetteire emlékeztek a beregszászi járási Benében.

A rendezvény nyitányaként Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (KMKSZ BKSZ) elnöke és Molnár László, a KMKSZ Benei Alapszervezetének elnöke koszorúzta meg Szent Istvánnak a helyi iskola falán elhelyezett emléktábláját, majd sor került a KMKSZ helyi alapszervezetének rendezésében, a Faluházban megtartott ünnepségre, amelyre számos helybéli volt kíváncsi. Itt elsőként Molnár László köszöntötte a megemlékezőket, továbbá a vendégeket, dr. Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, Sin Józsefet, Rácz Istvánt, a Benei Római Katolikus Egyházközség plébánosát. Molnár László köszöntőjében Szent István korára és a magyar történelmet nagyban meghatározó tevékenységére emlékezett. Elmondta, hogy István király történelmünk legfontosabb tetteit hajtotta végre, mely által a magyarság a többistenhitről áttért a kereszténységre, s felszámolta nomád életmódját. Mint emlékeztetett, ezen nagy változásoknak is voltak hajdan ellenzői, a többség mégis István mellé állt. Történelmünk folyamán azóta többször került nehéz helyzetbe nemzetünk, de mindig sikerült visszatalálni Szent István eszméihez. „Maradjunk meg a Szent István-i úton, figyeljünk azokra, akik ezen az úton próbálják tartani népünket, mert az, hogy továbbra is fennmaradjon nemzetünk, tőlünk függ. Ehhez pedig összefogásra van szükség, mert abban rejlik az erő.”

28796 2Rácz István köszöntőjében kiemelte: akkor, amikor királyunknak nem volt kinek átadnia az ország kormányzását, hisz egyetlen fia meghalt, a Boldogságos Szűzanya felé fordult, s neki ajánlotta az egész magyar nemzetet. „Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarország Mária országa, s Mária nemcsak a magyarokat, hanem sok más nemzetet is megvédett már a bajtól, veszélytől.” A plébános emlékezett, hogy István király, aki tetteivel kiérdemelte, hogy szentté avassák, példaértékű életet élt, s minden fontos lépése, döntése előtt a Jóisten segítségét kérte. „Magyarságunk teljesen összefonódik kereszténységünkkel – zárta szavait Rácz István. – E népnek, nemzetnek akkor van biztos jövője, ha hiszünk a Jóistenben, és imában kérjük áldását, hogy segítsen minket, hogy minden harcból győztesként kerüljünk ki, boldog magyar nemzetté váljunk.”

Brenzovics László köszöntőjében kiemelte: az apostoli király cselekedetei ezer év múltán is éreztetik hatásukat, hisz nemzetünk minden nehézség ellenére is fennmaradt, megőrizte nyelvét, kultúráját. A Szent István-i mű hatása pedig abban rejlik, hogy felismerte: a magyarok megmaradásának záloga a kereszténnyé válás, a csatlakozás ahhoz az Európához, amely fenntartotta a keresztény hitet. Ma is ugyanazok a feladatok állnak előttünk, mint annak idején István előtt: magyarságunk, keresztény hitünk fenntartása, előmozdítása. Ennek pedig legfőbb zálogai az összefogás, a hit, és a cselekvés, amelyet jól mutat Szent István példája, s amelyet saját helyünkön nekünk is követnünk kell.

Az ünnepséget a helyi pedagógusokból, tanulókból, fiatalokból álló csoport előadása zárta, akik műsorukban nemzetünket, hazánkat, Szűz Máriát dicsérő, érte és hozzá könyörgő, énekekből és versekből álló műsorral emelte az esemény fényét, hittel és reménnyel teli közegét.

A rendezvény létrejöttét a KMKSZ BKSZ támogatta.

E. R.

Pin It on Pinterest

Share This