A Tiszaújlaki Községi Könyvtár köszönetnyilvánítása

Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének, hogy 2019-ben is támogatták a Tiszaújlaki Községi Könyvtárat, amely egy színes nyomtatóval, asztalokkal és székekkel gazdagodott.

A könyvtár vezetősége és az ide látogatók hálásan köszönik nagylelkű adományukat.

Jánosik Julianna
könyvtárvezető