Folytatódnak a gyűlések

Az elmúlt héten tovább folytatódtak a KMKSZ alapszervezeti gyűlései: az Ungvári és a Munkácsi járás után immár a Nagyszőlősi járásban is kezdetüket vették. A közgyűléseken jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke.

Barkaszón a közgyűlés kezdetén a tagság fájó szívvel emlékezett meg az alapszervezetnek a közelmúltban tragikusan elhunyt elnökéről, Séra Gyuláról, majd Bimba Éva alapszervezeti alelnök az elmúlt évben elvégzett munkát ismertette. Nagy esemény volt, hogy tavaly szeptemberben itt tartotta meg ülését a KMKSZ megyei választmánya. Megemlékeztek március 15-ről, számos színházi előadáson vett részt a tagság. Az alapszervezet a helyi vállalkozók támogatását megnyerve számos idős és rászoruló emberhez juttatott el karácsonyi ajándékcsomagot. A közgyűlésen megválasztották a járási és megyei közgyűlés küldötteit. Végezetül elnökválasztásra került sor. A tagság egyöntetűen Bimba Évának szavazott bizalmat.

Szernyén Horkay Mária alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, sikerült támogatniuk a helyi művelődési házat, népviseletet varrattak tizennégy fiatal számára. Az alapszervezet eredményesen vett részt az oktatási-nevelési támogatáshoz kapcsolódó pályáztatás megszervezésében és lebonyolításában. A taglétszám növekedett, az alapszervezet létszáma jelenleg 266 fő. A gyűlésen jelen volt Zsidik Sándor, Szernye polgármestere, aki megköszönte a KMKSZ-nek a házasságkötő terem felújításához nyújtott támogatást.

Csongoron Nagy Sándor alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy az oktatási-nevelési támogatás kapcsán 426 pályázathoz nyújtottak segítséget, az újraregisztrálás folyamatában 630 kartont töltöttek ki, 134 esetben működtek közre a schengeni vízumkérelemhez csatolandó támogatói nyilatkozatokkal kapcsolatos ügyintézésben. Az alapszervezet megemlékezett március 15-ről, valamint anyák napi és karácsonyi ünnepségeket szervezett. Kovács Miklós az ősszel sorra kerülő választások fontosságáról, valamint a képviselőjelöltek indításának stratégiájáról szólt, melynek kapcsán Nagy Sándor is kifejtette gondolatait.

Izsnyétén a református parókián lebonyolított gyűlésen Orosz Szilvia alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy bővült a tagság, jelenleg 505 tagjuk van. Közel kétszáz vízumkérelmet „támogattak”. Az alapszervezet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél több pályázatot is nyert. Ezek eredményeként a helyi általános iskola hangtechnikai eszközökhöz jutott, valamint az alapszervezet a református egyházzal közösen megszervezte a nagysikerű családi napot, mely tavaly az alapszervezet talán legnagyobb volumenű rendezvénye volt. Az elmúlt nyáron az általános iskolában teleházátadásra is sor került.

Tiszaújlakon Bencze Rudolf alapszervezeti elnök emlékeztette a tagságot az aktivitás fontosságára. Az elnöki beszámolóban elhangzott, hogy számos megvalósítandó tervhez sikerült pályázati forrást nyerni. Ennek eredményeként a helyi zeneiskola hangszervásárlásra kapott támogatást. Pályázatot nyertek a Rákóczi-szabadságharcban részt vett helyi lakosok emléktáblájának elkészítéséhez, a KMKSZ új irodahelyiségéhez, s a közeljövőben falunévtábla-avatásra is sor kerül majd. Végezetül Bencze Rudolf beszámolt az ukrajnai politikai helyzetről, a KMKSZ-nek a legutóbbi választáson elért eredményeiről, megemlítve, hogy a tiszaújlaki alapszervezet akkor igen szép eredményt ért el, melyet az őszi választások alkalmával meg kell ismételni.

Tiszakeresztúrban az iskolában megtartott közgyűlésen Gerendely Béla alapszervezeti elnök beszámolt a támogatási nyilatkozatok kiadásában való közreműködésről, valamint az oktatási-nevelési támogatás pályázásához nyújtott segítségről. Elmondta, hogy a tervek között falunévtábla-avatás is szerepel. Barta József járási elnök elismerően szólt a helyi KMKSZ munkájáról.

Nagypaládon a tagságnak tartott beszámolójában Illés Katalin, az alapszervezet egy éve megválasztott elnöke beszámolt a támogató nyilatkozatok, valamint az oktatási-nevelési támogatás kapcsán végzett munkáról. Elmondta, hogy megemlékeztek március 15-ről és a gyalázatos trianoni békediktátumról, a sztálini önkény által ártatlanul elhurcolt magyarokról, ezenkívül anyák napi ünnepséget is szerveztek.

A jövőbeli rendezvények kapcsán megemlítette, hogy idén júniusban ismét meg szeretnék rendezni a Trianon-emlékünnepséget.

Fertősalmáson Bíró Irma alapszervezeti elnök beszámolt a támogatói nyilatkozatok kiadásának folyamatáról. A jelenlévők részéről pedig számos javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogyan lehetne a tagság kulturális életét felpezsdíteni, egyben közös kikapcsolódási lehetőségeket teremteni. Tervük még, hogy a községi tanácsnál bejegyeztessék az alapszervezetet, ezáltal eredményesebb pályázásra nyílhatna mód.

Szürtében a közgyűlés kezdetén az alapszervezet az elmúlt esztendő során elhunyt tagokra, valamint a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének tragikusan elhunyt korábbi elnökére, dr. Soós Kálmánra emlékezett. Braun Éva elnök beszámolt a magyarságot segítő feladatok végzéséről, így a schengeni vízumkérelmek támogatásáról, valamint az oktatási-nevelési támogatás elnyeréséhez nyújtott segítségről. Megemlítette, hogy Szürtében 185 gyermek kapta meg ezt a támogatást. Az alapszervezet képviseltette magát minden megyei és járási rendezvényen. Augusztusban megrendezték a hagyományos Szent István-napot, novemberben pedig megtartották a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékünnepségét. A Szürtei Középiskola elsősei számára Braun Éva és Haritonova Éva, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke december végén átadta a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) ajándék tanszercsomagjait.

Tégláson Necze Sándor alapszervezeti elnök elmondta, hogy igen aktívan vettek részt a KMKSZ által szervezett megyei és járási rendezvényeken, és hogy aktív kapcsolatokat ápolnak a vajdasági magyarokkal, akikkel kölcsönös vendégszerepléseik is voltak.

Ráton az alapszervezet elnöke, Illár Lénárd az elmúlt esztendő legjelentősebb helyi eseményeiként a március 15-i ünnepséget, Az Év Embere díj átadását, valamint a sztálinizmus áldozataira történt megemlékezést emelte ki. Az alapszervezet létszáma jelentősen növekedett. Szó esett a települést érintő kérdésekről is. A közgyűlésen Bakos Valéria kulturális titkár tartott még beszámolót.

A közgyűléseken jelen lévő Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke többek között a magyarországi és az ukrajnai belpolitikai helyzetet, valamint a jövőbeli politikai alternatívákat ismertette. Az ősszel esedékes ukrajnai parlamenti választások kapcsán kiemelte: a kárpátaljai magyarság számára mindez ismét nagy lehetőségeket tartogató helyzet, de egyben próbatétel is lesz.

Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke a tagság kérdéseire válaszolt, melyek közül a legtöbb a vízumkiadáshoz, a kettős állampolgársághoz, valamint az általa vezetett „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványhoz fűződő oktatási-nevelési támogatáshoz kapcsolódott.

Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke a tagság kérdéseinek megválaszolása mellett az alapszervezetek munkáját, ezen belül a tagság aktivitását és szervezőkészségét is értékelte.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke arra biztatta az alapszervezeteket, merjenek kezdeményezni, vágjanak bele új dolgokba, melynek megoldására számos pályázati lehetőség kínálkozik. Jövőnkről és megmaradásunkról szólva rávilágított a nemzeti identitás jelentőségére, amit különösen a fiatal generációban fontos tudatosítanunk.

fzs

Kárpátalja