Kárpátaljai pedagógus kutató az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj nyertesei között

Szerző: | 2020.02.20., 19:35 | Közélet

Az irodalomtanítás módszertana, a kutatásalapú tanulás a kisgyermekkori természettudományos nevelésben, az információs és kommunikációs technológiai műveltség mérése – néhány téma az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj nyertes pályázatainak témái közül. Idén 12 tanár vehette át az elismerést Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától, aki az Akadémia feladatának nevezte, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához.

„Egy-egy kiemelkedő pedagógusszemélyiség meghatározó lehet a diák pályaválasztása, s ezáltal egész élete szempontjából. Én hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik nem csupán tanítottak minket az iskolában, hanem iránymutatásukkal befolyásolták a sorsunkat. Sokat köszönhetünk nekik” – mondta Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a Pedagógus Kutatói Pályadíj átadóján.

Török Ádám arra hívta fel a figyelmet, hogy az új ismeretek és tudás létrehozása hosszú folyamat eredménye. A pedagógus pedig a tudásnak nem csupán átadója, hanem megalkotója is lehet. A Magyar Tudományos Akadémia feladata, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához. „Az Akadémia ezt a kiemelkedő teljesítményt és komoly szakmai munkát ismeri most el. Olyan pedagógusokat köszönt, akik a tanítás mellett a kutatói munkából is kiveszik a részüket” – mondta a főtitkár.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pedagógusi munkája mellett elért érdemes tudományos eredményeiért Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette a bölcsészet- és társadalomtudományok területén Sipos Tímeát, a Beregszászi 7. Számú Magyar Tannyelvű Általános Iskola tanárát „Az emberi élet fordulóival kapcsolatos szokások Kígyóson” című pályamunkájáért.

A Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt évet töltött el a pedagógusi pályán, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll. A benyújtott pályaművet a tudományterület illetékes kutatói bírálják el, majd az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság szakbizottságai rangsorolják.

A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint.

Pin It on Pinterest

Share This