Tartanak a közgyűlések

Tovább zajlanak a KMKSZ alapszervezeti gyűlései, és immár a Beregszászi járásban is kezdetüket vették. A gyűléseken jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, valamint ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke.

Feketeardóban Gacs Tibor alapszervezeti elnök évértékelő beszédében beszámolt arról, hogy befejezéséhez közeledik a tagság újraregisztrációja. Megemlítette, hogy önálló rendezvényt, sajnos, nem sikerült szervezniük, ugyanakkor aktívak voltak a járási és megyei rendezvényeken. A gyűlés végén az elnök – egészségügyi állapotára való tekintettel – lemondott posztjáról. Az alapszervezet új elnökévé Veszprémi Sándort, a szervezet addigi titkárát választották.

Gyulán Hevesi Miklós alapszervezeti elnök beszámolt a támogató nyilatkozatokkal kapcsolatos ügyintézésről, valamint az oktatási-nevelési támogatás pályázásához nyújtott segítségről. Jelentősen bővült a tagság is. Tavaly decemberben az alapszervezet nagy sikerű sakkversenyt rendezett. A közgyűlésen szóba került az épülő óvoda helyzete is, melynek kapcsán Barta József tájékoztatta a tagságot.

Kovászón a szép számmal megjelentek előtt Szviscsu László elnök számolt be az alapszervezet munkájáról, a vasárnapi iskoláról, a vízumtámogatásról és a KMKSZ helyi szervezetének terveiről, amelyek megvalósításához kérte a KMKSZ középszintű szervezetének segítségét.

Benében Molnár László elnök beszámolt a tagság újraregisztrá­ciójának folyamatáról, a vízumtámogatáshoz és az oktatási-nevelési támogatás pályázásához kapcsolódó munkáról, valamint az alapszervezet anyagi helyzetéről. Tavaly nagy sikerű Szent István-napi ünnepséget szerveztek, melyet a KMKSZ megyei és középszintű szervezete is támogatott. Molnár László tömören összefoglalta a kárpátaljai magyarságszervezetek tevékenységét, majd a tagság tett fel kérdéseket.

Nagybaktán Fodor Éva beszámolt az alapszervezet tagságának újraregisztrációjáról, a támogató nyilatkozatok kiadásához és az oktatási-nevelési támogatás pályázásához nyújtott segítségről. A tagság kérdéseket intézett Kovács Miklóshoz a kettős állampolgársággal és az ősszel esedékes választásokkal kapcsolatban. Sin József többek között a nagymuzsalyi aranybányához fűződő információkat ismertette, megemlítve, hogy annak újraindítása ellen a környező településeken aláírásgyűjtést kezdeményeztek, melyhez a helyiek támogatását is kérte.

Tiszacsomán Rácz János alapszervezeti elnök eseménydús évről számolt be. Részt vettek a badalói KMKSZ-alapszervezet Petőfi-emlékünnepségén. A magyar kultúra napján öt, a közösség érdekében sokat tett személynek oklevelet és ajándékot nyújtottak át. Megünnepelték március 15-ét, május első vasárnapján anyák napi ünnepséget szerveztek. Az alapszervezet egyik legfőbb rendezvénye a nagy sikerű gyermeknap volt. A tagság nagy számban vett részt a tiszaújlaki Turul-ünnepségen, majd az azt követő halábori gyermeknapon és juliálison. Októberben megrendezték a szintén nagy sikerű Árpád-kupa labdarúgótornát és a honfoglalási emlékünnepséget. Novemberben a sztálini lágerekbe elhurcoltakra emlékeztek, december 5-én Mikulás-napi ünnepséget, december 27-én pedig betlehemes találkozót szerveztek. A gyűlésen Sin József ígéretet tett a honfoglalási emlékpark továbbfejlesztésére, hogy az a kárpátaljai magyarság igazán jelentős emlékhelyévé váljon.

Gáton Lőrinc Ágota elnök beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt évben igyekeztek tevékenyek lenni. Az alapszervezet aktív tagjai sok társadalmi munkát végeztek a településen, Mikulás-napkor pedig a helyi gyermekeket ajándékcsomaggal lepték meg. Az alapszervezet tagjai színházlátogatásokon is részt vettek. A gyűlés munkájában részt vett Brenzovics László és Sin József is, akik a kibontakozott vitában a község gondjainak megoldására keresték a választ.

Jánosiban Sin Béla alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy a tagság számára kirándulást szerveztek, színházlátogatáson vettek részt, s a történelmi egyházakkal közösen megemlékeztek a sztálini lágerekbe ártatlanul elhurcolt magyarokról. A tagság számos kérdést tett fel a jelenlegi aktuálpolitika, valamint a kettős állampolgárság kapcsán.

Ungváron a városi alapszervezet közgyűlésén megemlékeztek a 2011-ben elhunyt tagokról, köztük dr. Soós Kálmánról, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének volt elnökéről, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola néhai rektoráról. Beszámolójában Tarics Zoltán elnök elmondta, hogy részt vettek a KMKSZ középszintű és megyei közgyűlésein, a választmányi gyűléseken, a magyar kultúra napján a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Üvegcipő című előadásán, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iprművészek Révész Imre Társasága kiállításán, a decemberi Filharmóniabeli Liszt-koncerten. Kirándulást szerveztek Alsókalocsára, ahol többek között megnézték az Árpád-vonal rendbehozott bunkereit. November 20-án az ungvári kálváriai emlékkőnél megemlékeztek az 1944-ben a sztálini lágerekbe ártatlanul elhurcolt magyarokról. A megyei elnökség kezdeményezésére elkezdődött az emlékmű felújítása és a körülötte levő terület rendezése, ami – remélhetőleg – ebben az évben befejeződhet. Az alapszervezet részt vett a március 15-i ünnepségen, a július 17-i Turul-ünnepségen, illetve október 22-én az ungvári börtön falán levő 1956-os emléktábla koszorúzásán.

Huszton Puka Éva alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy a tagság a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től nyert pályázati támogatásból kirándult a Vereckei-hágóra. A gyűlésen megvitatták a helyi magyar iskola és óvoda problémáit. A jövőre nézve számos javaslat született, az alapszervezet többek között táncházat szeretne szervezni.

Visken Krüzsely Tibor alapszervezeti elnök beszámolójában megemlítette, hogy pályázati forrásból a helyi Kölcsey Ferenc Középiskolában emlékszobát szeretnének létrehozni néhai Fodó Sándor, a KMKSZ első elnökének tiszteletére, a költségek egy részét az alapszervezet finanszírozná. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőzetének átfedését célzó jótékonysági akció keretében az alapszervezet száz ún. cserépjegyet vásárolt. Ifj. Sari József a középiskola helyzetéről számolt be. Megemlítette, hogy idén előreláthatólag mindössze egy magyar osztály indul majd Visken, ami a tanintézmény történelmében még soha nem fordult elő, így ez fájó pont a nagyközség életében is.

Taracközön Fülöp Magdolna alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, időben elvégezték a tagság újraregisztrációját. Lehetőségeikhez képest igyekeztek képviseltetni magukat a különböző rendezvényeken, így a Técsőn szervezett március 15-i ünnepségen és a tiszaújlaki Turul-ünnepségen is. A helyeik gondja, hogy a településen szinte teljesen megszűnt a magyar oktatás. Ennek orvoslása végett határozott lépéseket kívánnak tenni.

Nagydobronyban Őr Hidi László alapszervezeti elnök beszámolt a közösségi programokról. A legnagyobb és legsikerültebb rendezvény a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő újkrumplifesztivál volt, mely a településen élő hagyományokat mutatta be. A beszámoló érintette még a tagrevíziót is, a tagság jelentősen nőtt. Április 22-én a nemzetközi vőfélytalálkozóval egy időben fel szeretnék avatni a „paprikafűző asszony” szobrát.

Kisdobronyban Szigeti Séra Natália beszámolt az oktatási-nevelési támogatás és a tagrevízió folyamatáról. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a helyi óvoda részére kültéri játékokat készíttettek. Júliusban honismereti kirándulást szerveztek a Vereckei-hágóra és a munkácsi várba. November végén megemlékezést szerveztek a sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékére. A jövőben újabb honismereti kirándulást terveznek.

Kovács Miklós felhívta a résztvevők figyelmét az őszi parlamenti választásokra, melyben a tagságnak aktívan részt kell vennie, ha komoly eredményt akarunk elérni. A KMKSZ fő feladataként továbbra is a magyarság megtartását és a jogtalanságokkal szembeni megvédését emelte ki. Ezt a Szövetség csak akkor teheti eredményesen, ha megfelelő számú képviselője van a különböző szinteken.

Brenzovics László az ukrajnai – ezen belül a kárpátaljai – politikai helyzetről, valamint az anyaországi kapcsolatokról és a pályázati lehetőségekről szólt.

Balogh Lívia a közösségek erősítéséről, a magyarságtudat életben tartásáról és az identitás megőrzésének fontosságáról szólt. Biztatta az alapszervezeteket, hogy pályázzanak, mert ez lehetőséget teremt nagyobb rendezvények lebonyolítására.

Sin József az aranybányaüggyel kapcsolatban tájékoztatta a bánya környékén élő települések tagságát, egyben felkérte őket, hogy támogassák a KMKSZ által kezdeményezett, a kitermelés megkezdése ellen irányuló aláírásgyűjtést.

Barta József az alapszervezetek munkáját értékelte, oktatáspolitikai kérdésekről szólt, és válaszolt a tagság kérdéseire.

Ifj. Sari József a közösségi összefogás és a közösségépítés fontosságára, az őszi választások jelentőségére hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy a kárpátaljai magyarság érdekképviseletét a szavazatok mennyisége határozza meg.

F.Zs.

Kárpátalja